Kwartalnik rynkowy

Komentarze ekspertów

W IV kwartale 2013 r. oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 3,20%, 5-letnim do 4,10% i 10-letnim do 4,80%. Przecena aktywów będzie determinowana rosnącymi oczekiwaniami na ożywienie gospodarcze, a w efekcie podwyżkami stóp procentowych na świecie i w Polsce.

W IV kwartale 2013 r. oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 3,20%, 5-letnim do 4,10% i 10-letnim do 4,80%. Przecena aktywów będzie determinowana rosnącymi oczekiwaniami na ożywienie gospodarcze, a w efekcie podwyżkami stóp procentowych na świecie i w Polsce.

Póki co w bazowym scenariuszu wspomniane obawy dotyczą odległej perspektywy, czyli lat 2015-2016, niemniej wyraźny wzrost inflacji na początku przyszłego roku w Polsce rodzi ryzyko szybszej reakcji RPP i podwyżki stóp procentowych nawet w I połowie 2014 r. Dodatkowo dłuższy koniec krzywej dochodowości będzie osłabiać oczekiwane przez rynek wygaszanie przez Fed programu QE. Naszym zdaniem, to właśnie tapering w Stanach Zjednoczonych doprowadzi również do wzrostów rentowności na rynkach bazowych - dla 10-letnich Treasuries do 3,00% i dla Bund-ów do 2,20%.

Rynek walutowy

W IV kwartale 2013 r. spodziewamy się umocnienia euro wobec dolara (1,36) aprecjacji złotego wobec euro (4,13) i dolara (3,04).  Do takich wniosków skłaniają nas:

  • wskazania naszego modelu behawioralnego realnego EUR/USD sugerujące aprecjację euro wobec dolara oraz złotego względem tych obu walut;
  • kontynuacja ekspansji ilościowej Fed-u (QE3) w niezmienionej formie oraz brak luzowania ilościowego ze strony EBC przy równocześnie postępującym procesie spłat LTRO (spadek bazy monetarnej EBC) będą zwiększać relację baz monetarnych Fed/EBC stymulując aprecjację kursu EUR/USD;
  • poprawa wskaźników makroekonomicznych Polski oraz złagodzony ton Fed-u w odniesieniu do perspektyw wychodzenia z QE3 powinny sprzyjać napływowi kapitału zagranicznego do Polski (efekt risk on globalnych rynków finansowych) zwiększając globalny popyt na złotego.

Rynek akcji

Ożywienie w gospodarcze na świecie stało się faktem. Pozytywne jest w szczególności wyjście z recesji Eurolandu, który był w ostatnich latach głównym czynnikiem destabilizującym rynki finansowe. Również polska gospodarka, po okresie spowolnienia, nabiera tempa.

Giełdy pozostaną pod wpływem perspektyw normalizacji polityki pieniężnej w USA, niezależnie od tego kiedy faktycznie się ona rozpocznie. Będzie to trudny test dla całej gospodarki światowej, a w szczególności dla krajów rozwijających się, które do rozwoju potrzebują finasowania zewnętrznego.

Uważamy, że polskie akcje mają potencjał do wzrostu, ale obawy o skutki wygaszania QE będą hamulcem dla rynków wschodzących. Prognozujemy, ze WIG zakończy rok w okolicach 50-51 tys. pkt.

Mirosław Budzicki,
Jarosław Kosaty,
Mariusz Adamiak,
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: