Kwestionowanie ryzyka klimatycznego niebezpieczne dla zarządzających instytucjami finansowymi i dla oszczędzających na emeryturę

ESG

HSBC ma gorący problem. Urzędnik wysokiego szczebla banku mówiąc publicznie o zmianach klimatu zakwestionował towarzyszące im ryzyko finansowe. W efekcie tego wystąpienia pracownika zawieszono, a brytyjski regulator nawet ostrzegł, że każdy system emerytalny, który nie bierze pod uwagę skutków zmian klimatycznych ignoruje ryzyko dla gromadzonych oszczędności, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Kula ziemska i zmiany klimatu
Fot. stock.adobe.com/alphaspirit

HSBC ma gorący problem. Urzędnik wysokiego szczebla banku mówiąc publicznie o zmianach klimatu zakwestionował towarzyszące im ryzyko finansowe. W efekcie tego wystąpienia pracownika zawieszono, a brytyjski regulator nawet ostrzegł, że każdy system emerytalny, który nie bierze pod uwagę skutków zmian klimatycznych ignoruje ryzyko dla gromadzonych oszczędności, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

Financial Times zorganizował konferencję Moral Money Summit Europe w drugiej połowie maja, ale konsekwencje wystąpienia Stuarta Kirka, globalnego szefa ds. odpowiedzialnych inwestycji w HSBC Asset Management, odczuwane są do dziś.

Reuters doniósł np., że przełożyło się to m.in. na wahania ważnego inwestora instytucjonalnego z budżetem 100 miliardów dolarów, który zwątpił w pomoc banku w zarządzaniu funduszami zrównoważonego rozwoju.

Zmiana klimatu nie jest ryzykiem finansowym, o które należy się martwić”– miał stwierdzić Stuart Kirk. W swojej kilkunastominutowej prezentacji poświęconej temu dlaczego inwestorzy nie powinni martwić się o ryzyko klimatyczne, zarzucił przedstawicielom banków centralnych i innym decydentom odpowiedzialnym za kwestie środowiskowe wyolbrzymianie tego ryzyka.

Inflacja ważniejsza od zmian klimatycznych?

Jako przykład dopasowania ludzi do warunków, w których żyją wskazał Miami i Amsterdam. Pierwsze z miast za 100 lat może znaleźć się pod wodą, to drugie z kolei faktycznie już tam jest, pozostając przyjemnym miastem. Ważniejsza dla niego – z punktu widzenia problemów instytucji finansowych – jest np. wysoka inflacja niż problemy, które pojawią się za kilkadziesiąt lat.

Prowadzone postępowanie wewnątrz banku miało wyjaśnić, czy prezentowane tezy były zatwierdzone wewnątrz instytucji. Ta ostatnia jeszcze w ubiegłym roku była przecież mocno krytykowana przez organizacje ekologiczne za wspieranie projektów wydobywczych.

Dziś HSBC Asset Management zapewnia, że zarządza środkami powierzonymi przez klientów w sposób, który w długim okresie przynosi pozytywne skutki środowiskowe i społeczne.

Przeszacowany wpływ zmian klimatycznych na portfele oszczędzających długoterminowo?

Z kolei Noel Quinn, dyrektor generalny HSBC, stwierdził, że komentarze Kirka były niezgodne ze strategią HSBC i nie odzwierciedlają poglądów kierownictwa wyższego szczebla.

Wewnątrz bankowości istnieją także głosy broniące Kirka za wywołanie debaty. Np. Tariq Fancy były szef ds. zrównoważonego finansowania w BlackRock uważa, że wpływ ryzyka klimatycznego na portfele może być rzeczywiście przesadzony.  

Stoi to oczywiście w kontrze do oczekiwań opinii publicznej i decydentów, którzy naciskają na firmy z sektora finansowego, aby odgrywały coraz większą rolę w walce ze zmianami klimatu. 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: