Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w listopadzie 2018 r. w dół

Gospodarka

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,0 mld zł w listopadzie 2018 r., czyli o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2018 r. o 16,7% rdr, do poziomu 17,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2018 r. 889,8 mln zł, o 12,5% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2018 r. wyniosła 58 203,39 pkt i była o 6,8% niższa niż przed rokiem.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,0 mld zł w listopadzie 2018 r., czyli o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2018 r. o 16,7% rdr, do poziomu 17,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2018 r. 889,8 mln zł, o 12,5% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2018 r. wyniosła 58 203,39 pkt i była o 6,8% niższa niż przed rokiem.

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku @GPW_WSExchange o 16,7% rdr do 17,8 mld zł w listopadzie 2018 r. #GPW #giełda

Na rynku NewConnect w listopadzie 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 80,0% rdr do poziomu 176,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie wzrosła o 111,2% rdr i wyniosła 173,2 mln zł.W listopadzie 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 664,3 tys. szt., o 14,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 109,7% do poziomu 162,8 tys. szt. Kontrakty na indeksy – wolumen wzrósł o 2,8% rdr do poziomu 343,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,5 mld zł na koniec listopada 2018 r. wobec 72,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2018 r. o 11,6% rdr, do poziomu 170,1 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w listopadzie tego roku 39,9 mld zł i była o 18,2% niższa niż rok wcześniej.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2018 r. wyniósł 22,6 TWh, co oznacza wzrost o 110,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 133,0% rdr do poziomu 20,0 TWh.Od 3 stycznia 2018 r. w związku z wejściem MiFID 2 obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są kwalifikowane jako obligacje skarbowe, a obligacje EBI jako obligacje komunalne. W związku z tym dane o wartości emisji obligacji nieskarbowych z poprzednich komunikatów obrotowych są nieporównywalne z danymi prezentowanymi w tym komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w listopadzie 2018 r. 13,4 TWh, o 8,9% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 25,5% do poziomu 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast spadek o 14,8% do poziomu 10,7 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2018 r. 2,8 TWh, co oznacza spadek o 25,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 67,9 % rdr osiągając w listopadzie 2018 r. poziom 16,3 ktoe.We listopadzie 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec listopada 2018 r. 619,30 mld zł (144,34 mld EUR).Łączna kapitalizacja 467 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec listopada tego roku 1 215,79 mld zł (283,37 mld EUR).Na NewConnect w listopadzie 2018 r. zadebiutowała spółka Pointpack.pl (oferta prywatna o wartości 2,13 mln zł).Na rynku Catalyst w listopadzie tego roku zadebiutowały obligacje firmy JHM Development  o wartości 10,5 mln zł.W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Źródło: GPW

Udostępnij artykuł: