Łatwiejszy zakup ziemi rolnej. Nowe przepisy wchodzą w życie

Multimedia / Nieruchomości / Rynek

26 czerwca 2019 r. wchodzi w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Niestety, nie dotyczy to gruntów na terenach miast.

Ziemia rolna, działka, grunty
Fot. stock.adobe.com/dreamnikon

26 czerwca 2019 r. wchodzi w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Niestety, nie dotyczy to gruntów na terenach miast.

Weszła w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi #ziemia #działki #grunty

W pierwszej kolejności nowela rozszerzyła katalog przypadków, w których możliwe będzie nabywanie nieruchomości rolnych przez podmioty nie będące rolnikami indywidualnymi, bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, m.in., w sytuacji nabycia nieruchomości rolnej:*o powierzchni mniejszej niż 1 ha;*w toku postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego;*w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego;*w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia się spółek prawa handlowego;Czytaj także: Nawet 15 tysięcy osób zyska prawo do zakupu ziemi rolnej >>>

Należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do powyższych przypadków, nadal zastosowanie mogą znaleźć odpowiednio inne ograniczenia przewidziane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. obowiązek czasowego prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości i czasowy zakaz zbywania nabytej nieruchomości, jak również prawo pierwokupu lub odkupu KOWR w przypadku zbycia nieruchomości rolnej.Czytaj także: Zakup ziemi rolnej będzie łatwiejszy >>>- Niestety wbrew zapowiedziom nowela utrzymała obowiązek uzyskania zgody Dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnej, położonej w granicach administracyjnych miast - mówi Monika Wystrychowska, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Skrócenie okresu, w którym nabywca nieruchomości jest obowiązany prowadzić w niej gospodarstwo rolne

Drugą ważną zmianą, jest skrócenie z 10 lat do 5 lat okresu, w którym nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić w niej gospodarstwo rolne, jak również okres, w którym nabywca nie może takiej nieruchomości zbyć ani oddać do posiadania podmiotom trzecim.Powyższy krótszy okres znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do nieruchomości rolnych zbytych przed dniem wejścia w życie noweli. Dodatkowo przewidziano że wyżej wymieniony obowiązek nie znajdzie zastosowania w przypadku zbycia lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie m. in.: *osobie bliskiej; *nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego; *położonych w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: