Laureaci Samorządowego Programu Pożyczkowego wybrani

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

W ramach III edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wyłonił trzynastu laureatów. Otrzymają oni pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę oraz inwestycje w oświatę.

Spośród wszystkich wniosków, które napłynęły do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach III edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego, komisja konkursowa wyłoniła 13 laureatów. Czterej zwycięzcy pochodzą z województwa lubelskiego. Gminy Jarczów i Horodło dostaną pożyczki na zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę, gmina Izbica na inwestycje w oświatę, a Biszcza na budowę dróg. Po dwóch laureatów mają województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i podlaskie. Pożyczki z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają gminy Bukowiec (na budowę dróg) i Warlubie (na inwestycje w oświatę). Z województwa mazowieckiego gminy Stary Lubotyń (na budowę dróg) oraz Dąbrówka (na inwestycje w oświatę), a z podlaskiego gminy Dubicze Cerkiewne i Suwałki (na budowę dróg).

Swoich laureatów mają również województwa łódzkie – gmina Poddębice, wielkopolskie – gmina Blizanów oraz śląskie – gmina Wilamowice. Otrzymają one pożyczki na budowę dróg.

Samorządowy Program Pożyczkowy jest efektem wieloletnich starań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich. Pożyczki udzielane są na inwestycje z zakresu oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę oraz budowy i remontu dróg gminnych i powiatowych.

Laureaci, aby uzyskać pożyczkę w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego, byli zobowiązani do dostarczenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do 13 maja br.

O PROGRAMIE

„Samorządowy Program Pożyczkowy” jest kontynuacją wieloletnich starań EFRWP zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Pożyczki w ramach „Samorządowego Programu Pożyczkowego” udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Wyróżnia je także preferencyjne oprocentowanie, które dla przedsięwzięć priorytetowych wynosi 0,95 wskaźnika WIBOR 3M, dla pozostałych stanowi równowartość tego wskaźnika. Może ona zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100 proc. wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł.

Pożyczka, zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może zostać zaciągnięta bez przeprowadzania przetargu.

EFRWP

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 r., na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

 

Udostępnij artykuł: