Laury Pośredników wręczone po raz czwarty

Wydarzenia / Z rynku

Już po raz czwarty firmy pośrednictwa finansowego, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych), nagrodziły instytucje finansowe za wysoką jakość współpracy. W ramach konkursu o Laur Pośredników, bo tak nazwano tę inicjatywę, nagrodzeni zostali: ING Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, TF Bank, InBank, Nest Bank, TU Generali, InterRisk, TU Warta, IPF Polska (hapipożyczki), Takto Finanse i Cross Loan.

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty hipoteczne.
Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty hipoteczne. Fot. Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Już po raz czwarty firmy pośrednictwa finansowego, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych), nagrodziły instytucje finansowe za wysoką jakość współpracy. W ramach konkursu o Laur Pośredników, bo tak nazwano tę inicjatywę, nagrodzeni zostali: ING Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, TF Bank, InBank, Nest Bank, TU Generali, InterRisk, TU Warta, IPF Polska (hapipożyczki), Takto Finanse i Cross Loan.

W ramach konkursu o #LaurPośredników nagrodzeni zostali: ING Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, TF Bank, InBank, Nest Bank, TU Generali, InterRisk, TU Warta, IPF Polska (hapipożyczki), Takto Finanse i Cross Loan

Na przełomie lipca i sierpnia br. przedstawiciele firm pośrednictwa finansowego, zrzeszonych w ZPF, uczestniczyli w głosowaniu. Oceniali w nim, według określonych regulaminem kryteriów merytorycznych, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje pożyczkowe, wybrane przez siebie spośród wszystkich działających na rynku instytucji finansowych. W głosowaniu pod uwagę brane były m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Kryteria konkursowe obejmowały także te związane z monitorowaniem jakości agencyjnych praktyk sprzedażowych celem przeciwdziałania zjawisku missellingu i wyłudzeniom oraz etyką działania.– Projekt „Laur Pośredników” dobrze obrazuje misję Związku Przedsiębiorstw Finansowych – budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, którego wyznacznikiem są przecież współpraca i zaufanie. ZPF, jako organizacja samorządowa, reprezentująca kilka sektorów tego rynku, wspiera w działaniach opartych na tych wartościach. Wyznaczenie wysokich standardów współpracy pomiędzy dostawcami produktów finansowych i pośrednikami wprost wzmacnia zaufanie pomiędzy nimi, ale przede wszystkim przekłada się na wzrost zaufania ze strony konsumentów wobec przedsiębiorców oferujących usługi finansowe. To zaś stanowi fundament zrównoważonego rozwoju całego rynku finansowego – ocenił Andrzej Roter, prezes zarządu ZPF.

Aby ocena była jak najbardziej rzetelna, oceniane firmy zostały podzielone na kategorie ze względu na sprzedawany produkt. Laury Pośredników Finansowych 2019 wręczono więc zwycięzcom w czterech kategoriach: bank – kredyty hipoteczne, bank – kredyty gotówkowe, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz instytucja pożyczkowa. Wyniki głosowania firm zostały podliczone, co pozwoliło określić zdobywców miejsc pierwszego, drugiego i trzeciego, w zależności od łącznej liczby punktów, zdobytych przez daną firmę w głosowaniu.Nad poprawnością przebiegu konkursu pod kątem formalno–prawnym oraz jego zgodnością z regulaminem czuwał Pan Grzegorz Kott z Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheads Sutherland.

Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty hipoteczne:I miejsce – ING Bank Śląski SAII  miejsce – Bank Millennium SAIII miejsce – Bank Pekao S.A. Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: bank – kredyty gotówkowe:I miejsce – TF Bank AB II  miejsce – AS InBank SA o. w PolsceIII miejsce – Nest Bank SAZwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: instytucja pożyczkowaI miejsce – IPF Polska (hapipożyczki)II  miejsce – Takto Sp. z o.o.III miejsce – Cross Loan Sp. z o.o.Zwycięzcy konkursu o „Laur Pośredników” w kategorii: towarzystwo ubezpieczeniowe (ex aequo):I miejsce – Grupa GeneraliI  miejsce – InterRisk TU S.A.I miejsce – TUiR „Warta” S.A.Nagrody zostały wręczone 2 października 2019 r., podczas V Kongresu Pośrednictwa Finansowego zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych.     
Udostępnij artykuł: