Łaziki marsjańskie na celowniku ARP Venture

Finanse i gospodarka

ARP Venture obejmuje status obserwatora w ABM Space Education Sp. z o.o., spółce związanej z branżą kosmiczną - poinformowała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

ARP Venture obejmuje status obserwatora w ABM Space Education Sp. z o.o., spółce związanej z branżą kosmiczną - poinformowała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

ABM Space Education z siedzibą w Toruniu zajmuje się realizacją zaawansowanych technologicznie projektów w obszarze automatyki i robotyki, przede wszystkim robotyki mobilnej i technologii kosmicznych.

- Spółka powstała w oparciu o projekty i doświadczenie zdobyte podczas udziału w konkursie University Rover Challenge w USA na konstrukcje studenckich łazików marsjańskich - powiedziała wiceprezes Zielińska. ABM Space Education realizuje projekty we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, jako lider międzynarodowych konsorcjów.

- W ramach statusu obserwatora ABM Space zostanie włączone do ekosystemu ARP, a Spółka będzie mogła korzystać z doradztwa ARP Venture odnośnie strategii i zarządzania.. Dzięki nawiązaniu współpracy z ARP Venture, Spółka będzie mogła budować stabilną pozycje rynkową, a także nawiązać liczne długofalowe kontakty z partnerami branżowymi, instytucjami finansującymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi - powiedziała wiceprezes ARP S.A.

Obecnie Spółka finalizuje prace związane budową mobilnego robota cywilno-wojskowego Geo-Recon. Działanie robota będzie polegać na wykrywaniu i mapowaniu zaburzeń w warstwach gruntu oraz określaniu właściwości fizycznych różnego rodzaju obiektów w ziemi, bez ingerencji w strukturę badanego podłoża. Pozwala to na komercyjne wykorzystanie urządzenia na szeroką skalę. Zastosowanie najnowszych technologii automatyzacji pomiarów stwarza możliwość pracy robota w miejscach trudnodostępnych i niebezpiecznych. Urządzenie wyróżnia się możliwością nawigacji i zasilania bezprzewodowego oraz stosunkowo niewielkim rozmiarem i wagą zapewniając znaczny poziom mobilności robota.

ARP Venture - to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Zadaniem ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty w fazie komercjalizacji, wdrażane przez małe i średnie firmy.  Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa. Od początku swojej działalności (1990 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP jest spółką zarządzającą dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu.

Źródło: http://www.arp.pl

Udostępnij artykuł: