Leasing barometrem gospodarki

Finanse i gospodarka

Jak wynika z opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL) danych, rynek sfinansowanych leasingiem inwestycji wzrósł w 2014 roku o 21,3 proc (ogółem ruchomości i nieruchomości). Wartość sfinansowanych  inwestycji wyniosła  ponad 41,6 mld PLN. EFL największa firma leasingowa i branżowy lider zwiększył w tym czasie obroty o niemal 18 proc. (17,7%).

Jak wynika z opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL) danych, rynek sfinansowanych leasingiem inwestycji wzrósł w 2014 roku o 21,3 proc (ogółem ruchomości i nieruchomości). Wartość sfinansowanych  inwestycji wyniosła  ponad 41,6 mld PLN. EFL największa firma leasingowa i branżowy lider zwiększył w tym czasie obroty o niemal 18 proc. (17,7%).

Rynek leasingu 2014 w liczbach

W 2014 roku zrzeszone w ZPL firmy sfinansowały pożyczką i leasingiem łącznie aktywa  o wartości 42,82 mln zł, co oznacza wzrost, liczony rok do roku, w wysokości 21,3 proc (35,3 mld zł w 2013). EFL - prekursor polskiego leasingu - zakończył rok ze wzrostem sprzedaży w wysokości 17,7 proc., a jej wynik przekroczył 3,73 mld PLN.

Wartość sfinansowanych przez branżę leasingową w 2014 roku ruchomości wzrosła o 23,5 proc. i wyniosła blisko 41,6 mld zł. Dużego spadku doświadczył zaś rynek leasingu nieruchomości. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe nieruchomości wyniosła nieco ponad miliard zł (1,247 mld zł), co oznacza spadek rok do roku o 23,5 proc. (1,63 mld PLN w 2013 r.). Filarami rynku leasingu nadal pozostają pojazdy oraz rynek maszyn i urządzeń, które odpowiednio wzrosły o 27,7 proc.  (26,463 mld zł) i 17,7 proc. (13,553 mld zł).

- Wypracowane przez firmy leasingowe  dobre wyniki w głównej mierze zawdzięczamy inwestycjom w segmencie pojazdów, który jest kołem zamachowym rynku leasingu. EFL, zajmujący pierwszą pozycję m.in. w zakresie finansowania pojazdów (zarówno lekkich, jak i ciężarowych), wypracował sprzedaż na rynku samochodów o niemal 18,6  proc. wyższą niż rok wcześniej. Cieszymy się z tych wyników, które pośrednio pokazują dobrą kondycję polskich przedsiębiorców - powiedział prezes EFL, Radosław Kuczyński

- Leasing jest swoistym barometrem nastrojów inwestycyjnych i kondycji przedsiębiorstw, które kolei przekładają się na stan polskiej gospodarki, poziom zatrudnienia etc. Zapowiadany na rok 2015 wzrost poziomu PKB o 3,7 proc. jest również dobrym prognostykiem dla branży leasingowej, która powinna w całym 2015 roku osiągnąć dynamikę wzrost na poziomie ok. 11% - dodał prezes Kuczyński.

EFL nadal liderem branży

Liderem branży nadal pozostaje EFL z dziewięcioprocentowym udziałem w rynku leasingu ruchomości i ponad ośmioprocentowym udziałem (8,7 proc.) w rynku leasingu ogółem. Spółka zajmuje również pozycję lidera w kluczowych segmentach rynku pojazdów ogółem, pojazdów lekkich i traków (pojazdy ciężarowe >3,5t, ciągniki oraz naczepy/przyczepy).

Wyższą od rynkowej dynamikę firma wypracowała w segmencie maszyn i urządzeń - wartość sfinansowanych przez EFL maszyn i urządzeń wyniosła ok. 1,1 mld PLN, co oznacza 21,1 proc. wzrost liczony rok do roku (dynamika całego rynku MIU 17,7 proc.). Wypracowany wynik daje spółce pozycję wicelidera w segmencie MIU.

Rekordowy okazał się dla EFL grudzień 2014 r. Wartość sfinansowanych tylko w tym jednym miesiącu aktywów wyniosła 410,5 mln PLN.

Prognozy rynku leasingu 2015

- Bieżący rok będzie okresem dalszego stabilnego rozwoju rynku leasingu w Polsce. W związku z nową perspektywą unijną w II połowa roku powinna sprzyjać inwestycjom firm budowlanych, a w IV kwartale można oczekiwać inwestycji na rynku maszyn rolniczych - ocenia prezes EFL, Radosław Kuczyński.

1.  "Finansowanie rynku w 2014 roku", Związek Polskiego Leasingu

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: