Leasing bije rekordy

Raporty

Firmy leasingowe w Polsce w I półroczu br. sfinansowały środki trwałe o rekordowej wartości ponad 28 mld zł (+17,7% r/r) - wynika z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu. Motorem wzrostu były pojazdy (+36% r/r), które stanowią ponad 71% rynku. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń (-12% r/r), przede wszystkim za sprawą mniejszej wartości finansowanego sprzętu rolniczego i budowlanego. Zdecydowanie lepiej od rynku poradził sobie EFL. Z portfelem umów wartych niemal 2,5 mld zł, odnotował ponad 25% wzrost r/r i utrzymał pozycję branżowego lidera.

Firmy leasingowe w Polsce w I półroczu br. sfinansowały środki trwałe o rekordowej wartości ponad 28 mld zł (+17,7% r/r) - wynika z najnowszych danych Związku Polskiego Leasingu. Motorem wzrostu były pojazdy (+36% r/r), które stanowią ponad 71% rynku. Skurczył się natomiast segment maszyn i urządzeń (-12% r/r), przede wszystkim za sprawą mniejszej wartości finansowanego sprzętu rolniczego i budowlanego. Zdecydowanie lepiej od rynku poradził sobie EFL. Z portfelem umów wartych niemal 2,5 mld zł, odnotował ponad 25% wzrost r/r i utrzymał pozycję branżowego lidera.

- Wyniki branży za I półrocze po raz kolejny udowodniły, że leasing to paliwo, bez którego firmy w Polsce, w tym przede wszystkim MŚP, nie byłyby w stanie się rozwijać. Wystarczy spojrzeć na wyniki "Barometru EFL" za II kwartał br., z których wynika, że biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, najpopularniejszym narzędziem nie jest już kredyt bankowy, z którego korzysta 43% firm, lecz leasing. Przy jego pomocy swoje inwestycje finansuje ponad połowa małych i średnich przedsiębiorców (51,3%). Przy pierwszej edycji badania, czyli na początku 2015 roku, było niemal odwrotnie. Odczyty naszego indeksu pokrywają się z krzywą obrazującą udział leasingodawców w finansowaniu inwestycji ruchomych firm w Polsce. W 2010 roku nieco ponad 30% środków trwałych było leasingowanych, w 2015 roku - niemal 40%, a w tym roku szacunki mówią o ponad 43%. Ta penetracja jest coraz większa i spodziewam się, że w perspektywie najbliższych lat taki trend się utrzyma - mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Pojazdy przyspieszają, maszyny i urządzenia na minusie

Na wzrost wartości wyleasingowanych środków trwałych o niemal jedną piątą w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wpływ miał przede wszystkim pierwszy kwartał. Podczas gdy pierwsze trzy miesiące rynek leasingu zamknął z aż 24% dynamiką r/r, tak od kwietnia do czerwca br. wzrósł "tylko" o 12,6% r/r. Kluczowym czynnikiem ożywienia w całym półroczu są pojazdy (19,9 mld zł, +36,1% r/r). Właściwie wszystkie segmenty tego rynku odnotowały wzrost, największy - autobusy (+96% r/r), ciągniki siodłowe (+42,4% r/r) oraz ciężarówki pow. 3,5t (+38,3% r/r). Jednak biorąc pod uwagę wartość, największą popularnością cieszy się leasing osobówek (9,4 mld zł, +31,2% r/r). Jest to skorelowane z wyraźnym wzrostem sprzedaży samochodów osobowych w Polsce w I półroczu tego roku. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że Polacy zarejestrowali łącznie ponad 210 tys. nowych aut osobowych, aż o 18,5% więcej niż rok temu, a ponad 2/3 z nich trafiły w ręce przedsiębiorców. Dynamiczny rozwój finansowania dostawczaków i transportu ciężkiego jest natomiast pochodną rosnącego popytu krajowego i eksportu z jednej strony, z drugiej zaś utrzymujących się niskich cen paliwa.

Dobrego tempa z ubiegłego roku, kiedy półroczny wzrost przekraczał 17%, nie utrzymały maszyny i urządzenia. Głównie z uwagi na kończące się środki z perspektywy unijnej 2007-2013. Ten segment w I półroczu tego roku odnotował blisko 12% spadek r/r za sprawą mniejszego finansowania udzielonego na maszyny rolnicze (-32% r/r), budowalne (-3% r/r) i poligraficzne (-16% r/r).

Branżowy lider radzi sobie lepiej niż rynek

Od stycznia do czerwca br. EFL sfinansował leasingiem i pożyczką ruchomości warte blisko 2,5 mld zł. Wypracowany wynik i ponadrynkowy wzrost na poziomie 25,4% r/r, w najnowszym zestawieniu Związku Polskiego Leasingu, daje firmie pozycję numer 1 wśród leasingodawców w Polsce z 8,8% udziałem w rynku. Bardzo dobry dla EFL okazał się II kwartał, w którym firma odnotowała ponad dwukrotnie wyższą dynamikę niż cały rynek (25,2% r/r vs. 12,6% r/r). Pierwsze miejsce EFL osiągnął w największym na rynku i dla firmy segmencie pojazdów, w którym udzielił finansowania o wartości 1,7 mld zł (+29% r/r). Na ponadrynkowy rezultat firmy wpływ miał także bardzo dobry wynik w segmencie maszyn i urządzeń. EFL finansując sprzęt o wartości 693 mln, może pochwalić się dodatnią dynamiką jako jedyna firma w pierwszej dziesiątce i to na poziomie niemal aż 15% r/r.

W 2016 roku przekroczymy granicę 50 mld zł dzięki pojazdom

Jaki będzie cały 2016 rok? Jak podkreśla prezes EFL, bardzo dobry wynik półroczny i utrzymująca się dobra koniunktura, szczególnie w handlu detalicznym, to solidne podstawy do kolejnego, rekordowego wyniku rocznego branży leasingowej. - Polska gospodarka w drugiej części tego roku powinna być pod wpływem tych czynników, które ją rozwijały w ostatnich miesiącach. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wzrost gospodarczy wynikający z większych zamówień z zagranicy oraz wewnętrznego popytu krajowego. Te w konsekwencji przekładają się na najniższe od lat bezrobocie, większe zatrudnienie i inwestycje w środki trwałe. Dalej motorem rynku będą pojazdy. Zgodnie z prognozami, po raz pierwszy liczba rejestracji nowych osobówek w Polsce może przekroczyć 400 tys. sztuk rocznie, a duży w tym udział będą miały firmy i leasing, z którego w tym celu korzystają - mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: