Leasing-Experts po I półroczu 2014 r.: podwojenie przychodów i trzykrotny wzrost zysku netto

Finanse i gospodarka

Leasing-Experts, fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych, wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu br.

Przychody spółki wyniosły ponad 1,4 mln zł (wzrost o 87,8% r/r),  a zysk netto 220,9 tys. zł (wzrost o 194,9% r/r). Spółka znacząco poprawiła także marże na wszystkich poziomach.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. spółka Leasing-Experts wypracowała przychody w wysokości 1.442,7 tys. zł, co stanowiło wzrost o 87,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży wyniósł 320,2 tys. zł (wzrost o 235,0% r/r), EBITDA 318,4 tys. zł (wzrost o 221,6% r/r), a zysk operacyjny 307,7 tys. zł (wzrost o 224,6% r/r). Zysk netto ukształtował się na poziomie 220,9 mln zł, co stanowi wzrost  o 194,9% w porównaniu do 1H2013.

Spółce udało się także osiągnąć znaczący wzrost marż. Marża na sprzedaży w 1H2014 wyniosła 22,2% (wzrost o 9,8 p.p. r/r), marża EBITDA 22,1% (wzrost o 9,2 p.p. r/r), marża EBIT 21,3% (wzrost o 9,0 p.p. r/r), a marża netto 15,3% (wzrost o 5,6 p.p. r/r).

Leasing-Experts jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Rozwijamy sieć sprzedaży i współpracę z czołowymi spółkami leasingowymi w Polsce. Przede wszystkim jednak, dzięki zaangażowaniu środków finansowych od naszych obligatariuszy, uruchomiliśmy fundusz leasingowy, który jako jedyny w Polsce koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Znaleźliśmy doskonałą niszę rynkową i w najbliższych latach będziemy się koncentrować na jej skutecznym wypełnianiu. W portfelu mamy już nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts.

Fundusz leasingowy został stworzony w maju br. i specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych. – Model naszego funduszu leasingowego pozwala na osiągnięcie relatywnie wysokich marż przy gwarancji bardzo wysokiego bezpieczeństwa zaangażowanych środków finansowych – wyjaśnia Marcin Pawłowski.

W czerwcu br. spółka opublikowała prognozę wyniku finansowego – zysk netto za 2014 r. powinien wynieść 700 tys. zł netto. – Bieżące wydarzenia i szybkość rozwoju utwierdza nas w przekonaniu o powodzeniu realizacji prognozy. Osiągnięcie deklarowanego zysku będzie możliwe dzięki znacznym przychodom z funkcjonowania funduszu, a także wzrostowi marży na działalności brokerskiej – zapowiada Marcin Pawłowski.
140819.leasing.experts

Źródło: Leasing-Experts S.A.

Udostępnij artykuł: