Leasing lub pożyczka dla MŚP w programie COSME

Polecamy

Raiffeisen-Leasing Polska podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę w sprawie przystąpienia do unijnego programu COSME. Dzięki gwarancjom COSME instytucja  kierowana przez Andrzeja Krzemińskiego może finansować inwestycje przedsiębiorstw na preferencyjnych warunkach. Program jest kontynuacją CIP - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Raiffeisen-Leasing Polska podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowę w sprawie przystąpienia do unijnego programu COSME. Dzięki gwarancjom COSME instytucja  kierowana przez Andrzeja Krzemińskiego może finansować inwestycje przedsiębiorstw na preferencyjnych warunkach. Program jest kontynuacją CIP - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Raiffeisen Leasing dołączył do grona Narodowych Pośredników Finansowych programów Unii Europejskiej. Oznacza to, że w ramach programu COSME może korzystać z bezpłatnych gwarancji portfelowych oferowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Podział ryzyka kredytowego między EFI a firmę leasingową sprawia, że może ona zaoferować więcej produktów na atrakcyjnych zasadach. Maksymalna wartość portfela Raiffeisen-Leasing pokrytego gwarancją może wynieść 520 mln zł, a czas na zbudowanie ekspozycji to 2 lata. Wdrożenie programu nastąpi w maju 2016 roku.

Celem programu jest wspieranie małych i średnich firm poprzez wzmocnienie ich konkurencyjności. Dzięki unijnym gwarancjom Raiffeisen Leasing będzie mógł zaoferować klientom z sektora MŚP finansowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach. W ofercie Raiffeisen Leasing znajdą się zarówno leasingi, jak i pożyczki (w euro lub złotówkach), na kwoty od 25 tys. do 150 tys. euro.

- Korzystając z leasingu lub pożyczki z gwarancjami EFI, przedsiębiorca będzie mógł sfinansować m.in. auto dostawcze, sprzęt IT, całą linię produkcyjną czy maszyny potrzebne do rozwoju firmy - mówi Monika Ostaszewska, Manager Produktu w Raiffeisen Leasing. - Takie oferty leasingu zakładają dłuższy okres spłaty oraz mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego. Pozwala to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy w zwyczajnym trybie nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego finansowania - dodaje ekspertka. Wyłączone z oferty będą nieruchomości, samochody osobowe, motocykle, quady, jachty i samoloty oraz helikoptery.

Program COSME stanowi kontynuację funkcjonującego w latach 2007-2013 Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). CIP został stworzony w celu promowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie poprzez wsparcie działalności innowacyjnej. W programie COSME priorytety są podobne - to wzmocnienie trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz wzrost sektora MŚP. Program unijny COSME na lata 2014-2020 stanowi uzupełnienie programu Horyzont 2020, który główny nacisk kładzie na wspieranie innowacji.

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Udostępnij artykuł: