Leasing: większość przedsiębiorców nie jest gotowa na nowy standard rachunkowości

Firma / Raporty

Mimo iż nowy standard MSSF 16 wszedł w życie z początkiem 2019 r., to większość firm jest nieprzygotowana do jego stosowania.

Napis leasing na segregatorze z dokumentami
Fot. stock.adobe.com/Wolfilser

Mimo iż nowy standard MSSF 16 wszedł w życie z początkiem 2019 r., to większość firm jest nieprzygotowana do jego stosowania.

Mimo iż nowy standard MSSF 16 wszedł w życie z początkiem 2019 r., to większość firm jest nieprzygotowana do jego stosowania #KPMG #leasing @KPMGPoland

Blisko połowa spółek biorących udział w badaniu zakończyła etap identyfikacji umów leasingu lub inwentaryzacji odpowiednich umów, jednak tylko ćwierć z nich ukończyła etap oceny wpływu rachunkowego wdrożenia nowego standardu. 13 proc. ankietowanych organizacji wybrało bądź zaprojektowało rozwiązanie IT mające służyć odpowiedniemu stosowaniu standardu, a 83 proc. badanych firm nie zakończyło jeszcze etapu gromadzenia danych i ich oceny. Ogółem zaledwie 3 proc. firm w pełni zrealizowało swoje projekty w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości leasingowej.

Nowy standard zmienia zasady ujmowania leasingu

Nowy standard MSSF 16, zmieniający zasady ujmowania leasingu, ma wpływ na firmy we wszystkich branżach, jednak poziom tego wpływu jest uzależniony od posiadanego portfela umów leasingowych. Przedsiębiorcy, których większość umów dotyczących korzystania z aktywów jest klasyfikowana jako leasing operacyjny zlokalizowany w wielu miejscach, potrzebują znacznie więcej czasu na jego wdrożenie. 73 proc. firm biorących udział w badaniu KPMG to przede wszystkim podmioty korzystające z majątku na podstawie umów klasyfikowanych jako leasing, a większość ich umów to umowy leasingu operacyjnego.Czytaj także: Przepaść między bankami a leasingiem. Tu sztuczna inteligencja, a tam papier >>>

- Nasze doświadczenie w implementacji tego standardu w przedsiębiorstwach bez względu na branżę, w której działają potwierdza, że czas początkowo szacowany na wdrożenie standardu zwykle okazywał się dłuższy. Pierwotne harmonogramy ulegały wydłużeniu i zwykle nie doceniano czasu niezbędnego na zgromadzenie kompletnych umów, ich analizę, a także na implementację odpowiedniego narzędzia IT – mówi Monika Warmbier, partner i szef zespołu doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce.

Co przedsiębiorcom sprawia trudności?

Identyfikacja wszystkich zawartych umów leasingu jest jednym z najtrudniejszych elementów. Trudności sprawia samo zlokalizowanie i zapewnienie kompletności znacznej liczby istniejących umów, w szczególności zapewnienie, że ujmowane są wszystkie umowy, zawarte w ramach większych umów o świadczenie usług lub dostaw takich wbudowanych umów. Zapewnienie, że wbudowane umowy leasingowe są odpowiednio zidentyfikowane może wymagać znacznej ilości czasu, jak również zaangażowania większej liczby pracowników księgowych. Identyfikacja wbudowanych umów leasingu jest wymieniana przez firmy biorące udział w badaniu KPMG jako największe wyzwanie.

Blisko połowa respondentów badania stwierdziła, że wybrała oprogramowanie do księgowości leasingowej, ale tylko jedna czwarta faktycznie ukończyła ocenę księgową. Tymczasem mniej niż jedna piąta firm zakończyła opracowanie wymagań systemowych i przygotowanie planu działania dotyczącego rozwiązań programowych. Są to ważne czynniki umożliwiające wybór najbardziej odpowiedniego oprogramowania księgowego lub dokonanie zmian w istniejących systemach. 83 proc. respondentów przyznało, że pracuje nad gromadzeniem i sprawdzaniem poprawności danych, co jest czasochłonnym, ale koniecznym krokiem w celu wygenerowania obliczeń i sprawozdawczości finansowej zgodnie z nowymi standardami. Ogółem zaledwie 3 proc. firm zakończyło wdrażanie nowych standardów, a ponad dwie trzecie stwierdziło, że implementacja standardów wiąże się z licznymi trudnościami. - Nowy standard już obowiązuje natomiast część przedsiębiorców nadal jest w trakcie jego wdrażania. Biorąc pod uwagę tempo projektów oraz wyzwania, przed którymi stoją firmy, naszym zdaniem po zakończeniu projektów wdrożeniowych przyjdzie czas na sprawdzenie ich poprawności: porównanie poziomu płatności leasingowych wykorzystanych w kalkulacjach z płatnościami zidentyfikowanymi jako pochodzące z umów leasingu, uzgodnienie faktycznych przelewów do rozliczeń zobowiązań leasingowych, czy weryfikacja przyjętych założeń np. w zakresie ustalenia okresu leasingu poszczególnych umów. Na tym etapie rezultaty mogą być również odmienne od oczekiwanych – mówi Tomasz Ciach, menedżer w zespole doradztwa rachunkowego dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w KPMG w Polsce.
Źródło: KPMG
Udostępnij artykuł: