Leasingobiorcy nie spłacają rat w terminie – najczęściej w województwie wielkopolskim

Finanse i gospodarka

Grupa Casus Finanse, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, od samego początku swojej działalności współpracuje z leasingodawcami. Obecnie obsługuje blisko 70% firm z rynku leasingowego w Polsce. Eksperci Casus Finanse przeprowadzili więc analizę zleceń leasingowych, będących w obsłudze spółki1. Wynika z niej między innymi, że wzrasta średnia wartość spraw przekazywanych do windykacji. 

Grupa Casus Finanse, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, od samego początku swojej działalności współpracuje z leasingodawcami. Obecnie obsługuje blisko 70% firm z rynku leasingowego w Polsce. Eksperci Casus Finanse przeprowadzili więc analizę zleceń leasingowych, będących w obsłudze spółki1. Wynika z niej między innymi, że wzrasta średnia wartość spraw przekazywanych do windykacji. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że średnia wartość zlecenia oddanego w obsługę w analizowanym okresie wzrosła o 33%. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak też innego leasingowanego sprzętu. Dane Casus Finanse potwierdzają, że najczęściej do obsługi spółki trafiają sprawy dotyczące nieterminowej spłaty rat leasingu samochodów osobowych. Stanowią one blisko 50% wszystkich realizowanych zleceń. Drugie miejsce zajmują maszyny i urządzenia (zarówno rolnicze, jak i przemysłowe), z kolei trzecie - sprzęt komputerowy (w tym routery, oprogramowanie, ups, kamery). Średnia wartość tych zleceń rozumiana jako suma zaległych rat wynosi odpowiednio 16 tys. zł w przypadku samochodów, 19 tys. zł w przypadku maszyn i 1,5 tys. zł w przypadku sprzętu komputerowego. Warto zaznaczyć, że najbardziej wartościowe przedmioty leasingu oddane do windykacji to ciągniki siodłowe (średnia wartość sumy zaległych rat wynosi w ich przypadku 32 tys. zł) oraz autobusy (średnia wartość rat do odzyskania - 35 tys. zł), jednak stosunkowo niewiele obsługiwanych spraw dotyczy właśnie tych sprzętów. Może to świadczyć o lepszej niż spekulowano w I połowie roku sytuacji branży transportowej w Polsce.

Stali klienci oddają w obsługę więcej spraw

Z analizy wynika również, że stali klienci oddają w obsługę więcej spraw i są to sprawy o większej wartości niż w przypadku nowych klientów2. Może to świadczyć o skuteczności podejmowanych przez spółkę działań windykacyjnych i zaufaniu klientów z branży leasingowej. O ile wśród klientów, z którymi spółka dopiero nawiązała współpracę (od 0 do 2 lat), liczba spraw oddanych w obsługę nie przekracza 500, o tyle klienci współpracujący 6 i więcej lat realizują za pośrednictwem spółki 5 razy więcej zleceń. Analiza pokazuje, że firmy współpracujące ze spółką najdłużej, odzyskują nawet 70% wartości zlecenia.

W wielkopolskim najniższa ściągalność 

Warto także dodać, że analiza obejmowała zlecenia realizowane na terenie całej Polski. Największa ściągalność odnotowana została w województwach opolskim, lubelskim, pomorskim i podlaskim (ponad 70%), a najniższa - niewiele powyżej 50% -  w wojewódzkie wielkopolskim.

141118.leasing.550x

Jak wynika z raportu Deloitte, rynek leasingu w Polsce czekają dobre perspektywy. Według danych, w latach 2013-2017, obszar ten będzie rósł średnio o 9 proc. rocznie3. Prognozy te najbardziej cieszą leasingodawców, jednak branża zarządzania wierzytelnościami także patrzy na nie z optymizmem. Niespłacane kredyty coraz częściej przekazywane są bowiem w obsługę firm odzyskujących należności.

1.Analiza przeprowadzona przez Casus Finanse uwzględnia zlecenia podejmowane w okresie 6 kwartałów (od 2013-Q1 do 2014-Q2).
2. Przez stałych klientów rozumie się firmy współpracujące z Casus Finanse od co najmniej 3 lata.
3. http://www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/607252db0f7fd310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm

Źródło: Casus Finanse

Udostępnij artykuł: