Legislacja: Firma w spadku przestaje być kłopotem

NBS 2018/12

Kres ziemskiego bytowania oznaczać może nie tylko traumatyczne przeżycia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi przedsiębiorstwo, skutki śmierci właściciela lub współwłaściciela dotknąć mogą kontrahentów, pracowników oraz podmioty finansujące działalność. Uchwalona 5 lipca br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pozwala w znacznym stopniu zredukować tego typu uciążliwości.

Konrad Machowski

X Konsekwencje zgonu właściciela lub wspólnika prywatnej firmy uzależnione są od jej formy organizacyjnej. W przypadku spółki kapitałowej sukcesja nie stanowi problemu: po śmierci wspólnika udziały dziedziczą jego spadkobiercy, a spółka funkcjonuje nieprzerwanie. Art. 183 Kodeksu spółek handlowych przewiduje ponadto możliwość zawarcia w umowie spółki zapisów wyłączających lub ograniczających możliwość wstąpienia spadkobierców w prawa wspólnika; postanowienie takie musi określać zasady spłaty wyłączonych osób. Również w przypadku organizacji pozarządowej (fundacji) prowadzącej działalność gospodarczą śmierć fundatora nie generuje skutków natury prawnej dla dalszego funkcjonowania podmiotu. Kłopoty pojawiają się w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, stanowiącej wszak pokaźną część polskiego biznesu.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: