Legislacja: Nowa propozycja Komitetu Bazylejskiego standardowego podejścia w zakresie wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego

NBS 2016/04

W grudniu 2015 r. Komitet Bazylejski opublikował nową propozycję dotyczącą określania wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego w metodzie standardowej. Nie ulega wątpliwości, że jest to dla wszystkich banków, w tym zwłaszcza dla banków spółdzielczych, najważniejszy dokument dotyczący ustalania wymogów kapitałowych dla banków.

Mariusz Zygierewicz

Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego jest dominującą pozycją wymogu kapitałowego banków i stanowi nawet 90% jego całości. Metoda standardowa jest zaś o tyle istotna, że większość banków w Polsce stosuje ją bezpośrednio, natomiast dla banków stosujących metody zaawansowane, głównie dla największych instytucji finansowych, metoda standardowa stanowi ważny punkt odniesienia.

 

Mariusz Zygierewicz

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: