Legislacja: Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.

NBS 2016/03

26 lutego 2016 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nastąpiło ono dzień po tym, jak w sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpoczęto prace nad nową ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

26 lutego 2016 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nastąpiło ono dzień po tym, jak w sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpoczęto prace nad nową ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Mariusz Zygierewicz

Ta sekwencja zdarzeń z góry wskazuje zatem, że zmiana ustawy zainicjowana projektem poselskim będzie mieć charakter epizodyczny i będzie odnosić prawdopodobnie tylko do zasad naliczania i wpłat opłat na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w 2016 r. Oczywiście, czy tak się stanie, będzie zależeć od postępu prac parlamentarnych nad nowym projektem ustawy. Trudno jednak przewidywać, że prace te nie zakończą się w tym roku, gdyż za przedłużające się prace nad nową ustawą grożą Polsce poważne sankcje finansowe.

Mariusz Zygierewicz
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych.

Poselski projekt ustawy został przygotowany pod kątem zasad rozliczania opłat na BFG przez największe banki w Polsce, stosujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), nazywane wcześniej Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Bezpośrednią przyczyną przygotowania projektu była dyskusja prowadzona w kraju po wydaniu w dniu 25 września 2015 r. interpretacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Market Authority – ESMA). Stanowi ona, że opłaty płacone w modelu ex-ante na rzecz systemu gwarantowania depozytów, a więc np. raz w roku jak w polskim modelu wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, powinny być zaliczane jednorazowo w koszty przez banki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF. Tym samym nie jest możliwe rozpoznanie składnika aktywów z tytułu takiej opłaty, a następnie rozliczanie jej w czasie. Opinia ta wskazuje, że zarówno powstające zobowiązanie, jak i koszty wynikające z dokonania płatności należałoby ująć jednorazowo na początku okresu sprawozdawczego. Chociaż opinia taka nie ma wiążącego charakteru, to jednak jej merytoryczna zawartość stanowi potwierdzenie wcześniejsze stanowisko wyrażane przez cztery największe na świecie firmy audytorskie po wejściu w życie tzw. interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Sprawozdań Finansowych.

Ta interpretacja i opinia nie dotyczą oczywiście banków stosujących polskie standardy rachunkowości, a więc m.in. wszystkich banków spółdzielczych, które na mocy ustawy o rachunkowości nie mogą sporządzać swoich sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Banki spółdzielcze mogą rozliczać opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w równych ratach za cały okres, za który należna jest opłata. Tym samym nie dokonują one tego jednorazowo, ale w równych 12 odpisach miesięcznych.

Czy jednak ta różnica ma istotne znaczenie dla banków? To już zależy od wysokości opłat, do wniesienia których banki są zobowiązane. Gdyby były ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: