Legislacja: Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

NBS 2016/02

Uchwalenie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925) nałożyło na kredytodawców, w tym głównie banki, liczne nowe obowiązki. Jednym z pierwszych i najbardziej dotkliwym finansowo jest konieczność wniesienia wpłaty przez kredytodawców.

Mariusz Zygierewicz

Niestety, poza ciężarem finansowym, wniesienie wpłaty jest dziś obarczone różnymi problemami technicznymi, które powodują, że w przyszłości wielkość wnoszonych wpłat będzie zapewne podlegać jeszcze istotnej korekcie. Można wymienić w tym zakresie trzy zasadnicze kwestie budzące uzasadnione wątpliwości banków.

Po pierwsze, podstawa wyliczania wpłat podana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, która określa wysokość wpłaty poszczególnych banków, jest nie w pełni prawidłowa. Nieprawidłowości wynikają z innej definicji podstawy wyliczania składek zawartej w treści art. 16 wymienionej ustawy a informacjami zbieranymi dotychczas od banków w ramach dzisiejszej sprawozdawczości FINREP, w części odnoszącej się do należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: