Legislacja: Wpłaty na IPS: KUP czy nie KUP – oto jest pytanie

NBS 2018/11

Pod koniec sierpnia br. Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw , wprowadzający daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego, a także mający na celu transpozycję przepisów unijnych i wytycznych OECD w różnych obszarach sfery podatkowej.

Katarzyna Pawlik
główny specjalista Zespołu
Ekonomiczno-Regulacyjnego
Związku Banków Polskich

Głównymi jego celami, jak to zostało zaznaczone w uzasadnieniu, jest uproszczenie prawa podatkowego oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Prace nad projektem trwały bardzo krótko, zwłaszcza biorąc pod uwagę kompleksowość oraz wagę nowych rozwiązań. Zgodnie z założeniami ustawa ma zostać podpisana przez Prezydenta RP w listopadzie br. W momencie gdy powstawał niniejszy artykuł, projekt był już po akceptacji Senatu.

Wpłaty na systemy a koszty uzyskania przychodu

Choć z wersji projektu przyjętej przez Senat nie wynika wprost, aby któreś przepisy były adresowane bezpośrednio do sektora bankowości spółdzielczej, to jednak należy zwró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: