Lekkie osłabienie na rynku mieszkaniowym

Tylko u nas

Ostatni kwartał br. przyniósł spadek zarówno liczby (o 3,61%), jak i wartości (o 4,06%) nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu z wynikami II kwartału zawarto 1 846 umów kredytowych mniej, których wartość była niższa o 345 mln zł.

Ostatni kwartał br. przyniósł spadek zarówno liczby (o 3,61%), jak i wartości (o 4,06%) nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu z wynikami II kwartału zawarto 1 846 umów kredytowych mniej, których wartość była niższa o 345 mln zł.

Jak wynika z najnowszego Raportu AMRON-SARFiN, trzeci kwartał 2014 r. przyniósł osłabienie akcji kredytowej w polskich bankach w porównaniu z II kwartałem br. Poziom akcji kredytowej był również niższy niż w analogicznym okresie 2013 r.

Spadek dotyczył zarówno wartości, jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Liczba nowych umów wyniosła 43 653 (spadek o 4,06% wobec II kwartału), a ich łączna wartość sięgnęła 9,232 mld zł (spadek o 3,61% wobec II kwartału). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udzielono 2 120 mniej kredytów, a ich wartość spadła o 299 mln zł.

pietraszkiewicz.krzysztof.09.131x178- Prezentowane dane świadczą o lekkim osłabieniu w obszarze finansowania nieruchomości. Kilkuprocentowy spadek na rynku kredytów mieszkaniowych, chociaż jeszcze nie wskazuje stałego trendu, to z pewnością powinien być sygnałem do szerszego monitorowania rynku. Przy spadającym zainteresowaniu programem "Mieszkanie dla Młodych", dyskusja dotycząca spójnego i długofalowego programu wspierania mieszkalnictwa pozostaje otwarta. Naszym zdaniem program powinien opierać się na promocji oszczędzania - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Jak wynika z 21. edycji Raportu AMRON-SARFiN, program MdM, który miał pełnić funkcję siły napędowej dla branży mieszkaniowej oraz wpłynąć pozytywnie na wzrost dostępności mieszkań, nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Kredyty udzielane w ramach programu stanowią jedynie 0,69% wartości wszystkich nowych umów podpisanych w okresie od stycznia do września 2014 roku. W III kwartale w ramach MdM banki zaakceptowały 3 253 wnioski, czyli o 589 wniosków mniej niż w poprzednim kwartale. Spadek zainteresowania programem notowany jest systematycznie od początku jego funkcjonowania, w pierwszym kwartale wyniósł ponad 10%, w II kwartale - 8,4%, a na koniec III kwartału - 7,5%.

furga.jacek.06.131x178- Według Raportu AMRON-SARFiN program "Mieszkanie dla Młodych" jest działaniem interwencyjnym, a nie systemowym. Problem bierze się m.in. z ustawowych założeń MdM, z których wynika, że na każdy rok jest przewidziana określona pula pieniędzy. To zaś, z której puli rocznej zostanie rozliczona dopłata dla danego klienta, zależy od daty oddania mieszkania do użytkowania. - mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

W zakresie struktury nowych kredytów można zauważyć, że w III kwartale 2014 roku banki udzieliły mniej kredytów na kwotę do 100 tys. zł - ich wolumen spadł w porównaniu do ubiegłego kwartału o 1,75 p.p. i wyniósł 19,95%. Zmniejszyła się również liczba takich, których wartość przekracza 400 tys. zł, jednak zmiany te były nieznaczne. Lekko wzrósł natomiast wkład kredytów o wartości od 100 do 200 tys. zł i od 300 do 400 tys. zł, odpowiednio o 0,93 i 0,76 p.p.

W badanym kwartale zarejestrowano lekki spadek średniej wartości kredytu ogółem, która wyniosła 204 321 zł i była niższa o 0,88% od wartości zarejestrowanej w II kwartale 2014 roku. Znacznie, bo o 31,85%, tj. do 445 069 zł, zmniejszyła się natomiast przeciętna wartość kredytu denominowanego w walutach obcych. Wysokość przeciętnego kredytu w rodzimej walucie spadła o 2 294 zł do poziomu 203 398 zł.

Źródło: AMRON

 

Udostępnij artykuł: