Lepiej pospieszyć się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej? Od 1 stycznia 2020 r. zmiany

Finanse osobiste

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., są bardziej korzystne dla wierzycieli. Wierzyciele otrzymują więcej narzędzi do dochodzenia swych wierzytelności.

Mężczyzna trzymający pusty portfel
Fot. stock.adobe.com/Andrey Cherkasov

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., są bardziej korzystne dla wierzycieli. Wierzyciele otrzymują więcej narzędzi do dochodzenia swych wierzytelności.

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., są bardziej korzystne dla wierzycieli #UpadłośćKonsumencka

- To nie jest tak, jak dzisiaj, gdy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd jednoznacznie postanawia, że długi są umorzone, nie muszę ich spłacać, czyli mam to “z głowy” - mówi Grzegorz Baran z kancelarii Baran&Pluta.

Czytaj także: Nowe prawo upadłościowe zachęci do lekkomyślnego zaciągania zobowiązań?

Długi nie umorzą się definitywnie

Od nowego roku może się okazać, że ktoś, kto ma umorzony 1 mln zł długu, a jego stan majątkowy znacznie się polepszy, ma jednak spłacać długi.Po zmianach w ustawie te długi się nie umorzą definitywnie, a wierzyciele będą mieli szansę na ich odzyskanie.Czytaj także: Upadłość konsumencka: będzie można skorzystać z uproszczonej procedury >>>

Zmiany korzystne dla konsumentów 

Natomiast zmiany korzystne dla konsumentów dotyczą pierwszego etapu postępowania. Obecnie sądy odrzucały wnioski o upadłość konsumencką, gdy dochodziły do wniosku, że zadłużenie powstało z powodu rażącego niedbalstwa. Po zmianach tej kwestii sądy nie będą rozpatrywać.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: