Lepsze perspektywy wzrostu dla Europy ograniczają koszty ryzyka kredytowego

Komentarze ekspertów

Wtorek upłynął pod znakiem lekkiej wyprzedaży niemieckich 10Y obligacji skarbowych. Poranna publikacja lepszych niż oczekiwano danych o wymianie handlowej Niemiec nie była wystarczającym argumentem dla wyprzedaży niemieckiego długu.

Wtorek upłynął pod znakiem lekkiej wyprzedaży niemieckich 10Y obligacji skarbowych. Poranna publikacja lepszych niż oczekiwano danych o wymianie handlowej Niemiec nie była wystarczającym argumentem dla wyprzedaży niemieckiego długu.

Dopiero informacje o spadku napięcia na Ukrainie przełożyły się przed południem na wzrosty dochodowości Bunda o 5 pb. Jednak popołudniowe spadki na giełdzie w USA, zneutralizowały większość tego ruchu. Na koniec dnia rentowności 10Y Bunda były o 1 pb. wyższe niż na poniedziałkowym zamknięciu.

Rentowności amerykańskich 10Y skarbówek pozostawały przez większość dnia stabilne, nieznacznie odchylając się od wycen z poniedziałkowego zamknięcia. Na koniec dnia handlu w Europie rentowności wróciły w okolice poniedziałkowego zamknięcia. Stawki USD 5Y CDS krajów południa Europy nieznacznie spadły. Polskie papiery 10Y podążały przez większą część dnia za niemieckimi skarbówkami, zamykając się na koniec dnia 2 pb. powyżej rentowności z poniedziałkowego zamknięcia. Dochodowości obligacji 5Y wzrosły w podobny stopniu, zaś 2Y były stabilne.

W środę spodziewamy się nieznacznych wzrostów dochodowości obligacji na rynkach bazowych i podążania za nimi krajowych papierów. Wspierać ten scenariusz powinna publikacja danych o produkcji przemysłowej w strefie euro oraz złożonych wnioskach kredytowych w USA. Ograniczeniem dla większych ruchów dochodowości w górę pozostaje perspektywa spotkania Fed w przyszłym tygodniu oraz kryzys polityczny w Europie.
W perspektywie końca tygodnia cały czas widzimy możliwości wzrostu dochodowości krajowego długu. Częściowo będzie to miało naszym zdaniem źródła w publikacji lepszych niż poprzednie dane o produkcji przemysłowej w strefie euro oraz o sprzedaży detalicznej w USA.

Po części powinno to wynikać ze zbyt dużego przewartościowania krajowych obligacji w relacji do obstawianego przez nas scenariusza makro dla krajowej gospodarki. Zagrożeniem dla tego scenariusza może być niepewna sytuacja na Ukrainie oraz publikowane jutro dane o produkcji przemysłowej z Chin. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym silniejsze wzrosty dochodowości jest spadające ryzyko kredytowe w Europie, co dobrze widać po obniżających się marżach ASW obligacji rządowych krajów południa kontynentu. Biorąc jednak pod uwagę publikacje danych na temat podaży pieniądza Polsce w końcu tygodnia, która powinna potwierdzić stabilny wzrost agregatów pieniężnych, sądzimy, że lokalne dane z kraju i Europy przeważą wypychając dalej naszą krzywą w górę.

140312.pko.proc.01.400x

140312.pko.proc.02.400x

140312.pko.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: