Leśny Maciej

L

Maciej Leśny - podsekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwie Infrastruktury.

 

Udostępnij artykuł: