Leszek Banaszak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

1983 - 1989 - Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister nauk politycznych, specjalność międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie - Ministerstwo Klimatu , Departament Energii Odnawialnych, Radca Ministra ds. Międzynarodowych
 • 2019 – 2020 - Ministerstwo Aktywów Państwowych, Departament Energii Odnawialnej - zastępca dyrektora departamentu
 • 2016 – 2019 - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej - zastępca dyrektora departamentu

 • 2012 – 2016 - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie - radca, kierownik wydziału
 • 2009 –2012 - Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki - radca ministra ds. współpracy międzynarodowej w sektorze energetyki
 • 2004 – 2009 - Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Londynie - radca ekonomiczny. I radca w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Londynie
 • 1998 – 2004 - Ministerstwo Gospodarki, a następnie Pracy (później także Polityki Społecznej), Departament Energetyki, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego - zastępca dyrektora
 • 1997 – 1998 - Ministerstwo Gospodarki, Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych – wicedyrektor

 • 1996 – 1997 - Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych - główny specjalista, koordynator zespołu
 • 1991 – 1996 - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą
 • 1989 – l99l - Urząd Rady Ministrów, Biuro Prasowe Rządu - asystent rzecznika prasowego rządu.

Członkostwo w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa:

 • 2002 – 2004 - Krajowa Agencja Poszanowania Energii – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2017 – obecnie - Hutmar S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, II kadencja
 • 2018 – 2020 - KGHM Polska Miedź S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Udostępnij artykuł: