Leszek Banaszak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister nauk politycznych, specjalność międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Od 2016 - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej – zastępca dyrektora departamentu – współpraca międzynarodowa w zakresie odnawialnych źródeł energii i kwestie biopaliw;

2012 - 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie – radca, kierownik wydziału;

2009 - 2012 Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki – radca ministra ds. współpracy międzynarodowej w sektorze energetyki;

2004 – 2009 Wydział Ekonomiczno – Handlowy Ambasady RP w Londynie – radca ekonomiczny. I radca w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Londynie, promocja polskiego eksportu i fdi w Polsce, kwestie energetyczne;

1998 - 2004 Ministerstwo Gospodarki, a następnie Pracy (później także Polityki Społecznej), Departament Energetyki, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego – zastępca dyrektora – współpraca międzynarodowa i integracja europejska w obszarze „Energia” (m.in. koordynacja i prowadzenie negocjacji z Unią Europejską w obszarze „Energia”).

1997 - 1998 Ministerstwo Gospodarki, Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych – wicedyrektor (m.in. koordynacja współpracy RP z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD oraz Światową Organizacją Handlu – WTO);

1996 - 1997 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych – główny specjalista, koordynator zespołu;

1991 - 1996 Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą (m.in. koordynacja i prowadzenie negocjacji o członkostwo Polski w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD);

1989 - 1991 Urząd Rady Ministrów, Biuro Prasowe Rządu – asystent rzecznika prasowego rządu.

Członkostwo w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa:

2017 - obecnie Hutmar S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2002 - 2004 Krajowa Agencja Poszanowania Energii – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Udostępnij artykuł: