Leszek Niemycki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, którą ukończył w 1988 r., jak również University of Wisconsin i University of Colorado.

W latach 1995-2000 uczestniczył w szkoleniu z zakresu Zarządzania w Bankowości organizowanym przez American Bankers’ Association. W latach 1988-1989 był asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z bankowością związany jest od 1989 r.

W latach 1990-1995 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. z ramienia Enterprise Investors, przy równoczesnym pełnieniu funkcji w ramach Enterprise Credit Corporation. Od lipca 1995 r. sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 r.

Wiceprezesa i Członka Zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. (od 1999 r. Fortis Bank Polska S.A.). Od listopada 2003 r. Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. odpowiedzialny za piony biznesowe: zarządzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Członek rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie. Od 26 listopada 2009 r. Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A., a po połączeniu z Deutsche Bank Polska S.A. od lutego 2014 r. – Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, którą to funkcję pełnił do 21.02.2019 r.

Udostępnij artykuł: