Lewicki Arkadiusz

L

Arkadiusz Lewicki - dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego dla rynku fi nansowego ds. Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji; członek zespołu ds. fi nansowania MŚP EFB.

 

Udostępnij artykuł: