Liberty Mutual: 318 mln dolarów zysku w I kwartale

Finanse i gospodarka

Liberty Mutual Holding Company Inc. wraz ze spółkami zależnymi (dalej LMHC), jedna z największych amerykańskich instytucji ubezpieczeniowych działająca w Polsce pod marką Liberty Direct, ogłosiła wyniki za I kwartał 2013 roku.

Grupa osiągnęła przychody w wysokości 9,145 miliardów USD, co oznacza wzrost o 264 miliony USD (3,0%) w porównaniu do I kwartału 2012. Równocześnie zebrała 8,593 miliardów USD składki przypisanej netto, osiągając wzrost w wysokości 515 milionów (6,4%) w porównaniu do analogicznego okresu w 2012. LMHC podała ponadto, że wypracowała zysk w wysokości 318 milionów dolarów.

„Wyniki operacyjne po pierwszym kwartale uległy poprawie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czego wyrazem jest wzrost zysku operacyjnego brutto z 79 do 656 milionów dolarów – powiedział David. H. Long, Prezes i CEO Liberty Mutual Insurance. „Poprawa została ukryta przez bezpośredni wpływ dewaluacji waluty wenezuelskiej, co zostanie znacząco zrekompensowane w pozostałej części roku. Co ważniejsze, nasza decyzja by rosnąć tam, gdzie możemy to robić rentownie oraz dotycząca podniesienia cen lub wycofania się z linii biznesowych osiągających gorsze wyniki daje rezultaty, czego wyrazem jest obniżenie o 2,6 punktu kombinowanego wskaźnika rentowności do 98,3%”.

„Ta polityka cenowa, rentowność oraz selektywny wzrost powinny utrzymać się w przewidywalnej przyszłości dzięki powyższej  strategii”.

Pełne sprawozdanie finansowe Liberty Mutual Holding Company Inc. jest dostępne na stronie: www.libertymutual.com

Udostępnij artykuł: