Liberty: wzrost dzięki ubezpieczeniom dobrowolnym

Finanse i gospodarka

Liberty zamknęło rok 2014 ze składką przypisaną brutto na poziomie 314,84 mln zł, z czego 73,09 mln zł przypadło na IV kwartał roku. Oznacza to, że ubezpieczyciel osiągnął 6 proc. wzrostu w porównaniu do 2013 r. Liczba klientów Liberty wzrosła zaś do blisko 520 tys. osób.

Osiągnięty wynik to efekt zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych, szczególnie autocasco. Przypis pochodzący z tego produktu był o 18 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciel zanotował też znaczący wzrost (76 proc.) sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych.

“Miniony rok był milowym krokiem w rozwoju naszej firmy. Zmieniliśmy się w organizację o wielokanałowej sieci dystrybucji oraz zróżnicowanej ofercie produktowej skierowanej zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych” – ocenia Marcin Warszewski, dyrektor generalny Liberty. “Co najważniejsze, utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom obsługi klienta oraz likwidacji szkód” – dodaje.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: