Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 3,8 proc. rdr w 2018 r.

Nieruchomości / Rynek

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2018 r. wzrosła o 7,7% r/r i wyniosła 221 907, podał Główny Urząd Statystyczny.

Fot. stock.adobe.com/rudzis

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2018 r. wzrosła o 7,7% r/r i wyniosła 221 907, podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2018 roku oddano do użytkowania 185 170 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16 708,7 tys. m2 #mieszkania #GUS @GUS_STAT

"W 2018 roku rozpoczęto budowę 221 907 mieszkań, tj. o 15 917 mieszkań (o 7,7%) więcej niż w roku 2017"- czytamy w raporcie.Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,4% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 59,3%. Pozostałe 2,3% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa, podał także GUS.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 3,8% r/r w 2018 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2018 r. wzrosła o 3,8% r/r do 185 170, podał także GUS."W 2018 roku oddano do użytkowania 185 170 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16 708,7 tys. m2 oraz liczbie izb równej 713 552. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 6 828 (3,8%), powierzchni - o 168,4 tys. m2 (1%) oraz liczby izb - o 16 495 (2,4%)" - czytamy w raporcie.Deweloperzy w 2018 r. oddali do użytkowania  112 374 mieszkań, co oznacza wzrost o 7% r/r, podał również GUS.

Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 0,7% r/r w 2018 r.

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania spadła o 2,2% r/r do 22 917 w 2018 r., a liczba budynków rozbudowanych spadła o 3,8% r/r do 3 698, podał również GUS. Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła w ub.r. 15 964,2 tys. m2, tj. o 0,7% mniej niż rok wcześniej."W roku 2018 przekazano do eksploatacji 22 917 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 3 698 (odpowiednio o 2,2% i 3,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15 964,2 tys. m2, o 0,7% mniej niż w roku 2017. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w roku 2018 przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (44,4%). Znaczące udziały miały 'pozostałe budynki niemieszkalne' (21,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,7%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (30,6%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (30,0%)" - czytamy w raporcie.Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w 2018 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (2 418,5 tys. m2), wielkopolskim (2 115,4 tys. m2 ) i śląskim (1 795,4 tys. m2 ), najmniejszą zaś w opolskim (356,5 tys. m2), świętokrzyskim (395 tys. m2) i lubuskim (524,2 tys. m2). W stosunku do roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 41,9%), lubuskim (38%), pomorskim (30,9%) oraz warmińsko-mazurskim (29,9%), wskazał GUS.

W 2018 r. wydano pozwolenia na budowę 35 873 nowych budynków niemieszkalnych

"W 2018 roku wydano pozwolenia na budowę 35 873 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 21 882,5 tys. m2. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost powierzchni o 6,4%, natomiast dla liczby budynków odnotowano spadek o 4,7%. Największą dynamikę planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (więcej o 76,5%), budynków przemysłowych i magazynowych (14,2%) oraz handlowo-usługowych (6,1%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (45,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (22,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,7%)" - czytamy dalej.Według pozwoleń wydanych w 2018 r., największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (3 364,2 tys. m2 ), wielkopolskim (3 154,3 tys. m2 ) i łódzkim (2 376,4 tys. m2 ), najmniejszą zaś w opolskim (399,7 tys. m2 ), lubuskim (491,4 tys. m2 ) oraz świętokrzyskim (558,8 tys. m2 ). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w województwie świętokrzyskim (44,9%), łódzkim (41,1%) oraz podlaskim (38,9%).W 2018 r. wydano 50 595 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowi wzrost o 5,1% r/r, wskazał także GUS.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: