Liczba Polaków kupujących on-line wzrosła sześciokrotnie

Finanse i gospodarka / Tylko u nas / Wiadomości

Handel elektroniczny w Polsce ma szansę w niedługim czasie stać się jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie - tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie polska branża e-commerce generuje 3-5 proc. obrotów całego handlu detalicznego. Zdaniem ekspertów w najbliższych pięciu latach udział ten wzrośnie nawet do 12 proc. Czarnym koniem sektora e-commerce mogą stać się zakupy mobilne - jednak warunkiem sukcesu jest upowszechnienie nowoczesnych standardów płatności.

Handel elektroniczny w Polsce ma szansę w niedługim czasie stać się jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie - tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie polska branża e-commerce generuje 3-5 proc. obrotów całego handlu detalicznego. Zdaniem ekspertów w najbliższych pięciu latach udział ten wzrośnie nawet do 12 proc. Czarnym koniem sektora e-commerce mogą stać się zakupy mobilne - jednak warunkiem sukcesu jest upowszechnienie nowoczesnych standardów płatności.

Dynamiczny rozwój polskiego e-handlu potwierdzają analitycy rządowi. Zdaniem resortu administracji i cyfryzacji branża e-commerce generuje 6 proc. PKB. W ostatnich 10 latach liczba Polaków dokonujących zakupów on-line wzrosła sześciokrotnie. Według Ministerstwa Gospodarki, roczny przyrost obrotów w handlu elektronicznym utrzymuje się na poziomie 2 proc. Te wyniki klasyfi kują Polskę na 20. miejscu wśród krajów Wspólnoty; gorsi od nas w tym względzie okazali się m.in. Włosi.

Cały artykuł "Prezentacja: Nowoczesne płatności mobilne kluczem do e-commerce" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/09"

hp

 

Udostępnij artykuł: