Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wzrosła o 10 proc. w 2018 roku

Firma

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975 w roku 2018, czyli o 10% więcej niż w roku 2017 (wg danych na koniec grudnia 2018), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że na koniec 2019 r. liczba upadłości wzrośnie o 9,3%.

Załamany mężczyzna w garniturze siedzący nad rachunkami
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975 w roku 2018, czyli o 10% więcej niż w roku 2017 (wg danych na koniec grudnia 2018), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że na koniec 2019 r. liczba upadłości wzrośnie o 9,3%.

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975 w 2018 r. #firmy #upadłości #Coface @Coface_PL

"Coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie - w roku 2018 r. wyniósł aż 43%" - czytamy w komunikacie.Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najmniej odnotowano postępowań o zatwierdzenie układu (5), a najwięcej przyspieszonych postępowań układowych (259) - skok w górę o 24%. Znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2017 odnotowano również w przypadku postępowań sanacyjnych - aż o 30%.

Najwięcej upadłości i restrukturyzacji w produkcji

"Najwięcej, bo 267 upadłości i restrukturyzacji odnotowano w produkcji, jest to o 7% więcej niż w 2017 roku. Największy wzrost postępowań mamy w transporcie - o 40%. Budownictwo pozostaje na podobnym poziomie do tego z roku poprzedniego" - czytamy także.

"Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, udział restrukturyzacji w łącznej liczbie postanowień ustabilizował się i wyniósł 43% na koniec 2018 roku. Daje to nadzieję, że firmy objęte restrukturyzacjami powrócą do efektywnej działalności biznesowej. Otoczenie gospodarcze pozostanie dosyć korzystne, jednak tempo wzrostu PKB będzie w tym roku już słabsze - prognoza Coface zakłada wzrost o 3,7%. Ostatnio publikowane wskaźniki PMI wskazały, że już drugi miesiąc z rzędu nasz przemysł jest w fazie spowolnienia ze względu na utrzymujący się spadek zamówień, w tym od kontrahentów zagranicznych. Pozostałe wskaźniki oraz wyniki badań koniunktury nie są tak pesymistyczne, jednak najlepsze w gospodarce już za nami" - powiedział główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie.

Ryzyko związane z rynkami zewnętrznymi

Według niego, obecnie wyższe ryzyko wiąże się z rynkami zewnętrznymi. Wzrost protekcjonizmu, napięcia na linii handlowej USA-Chiny, spowolnienie gospodarcze w strefie euro, niepewność związana z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to czynniki, które już są widoczne w niższej dynamice naszego eksportu w związku z bezpośrednimi i pośrednimi relacjami handlowymi Polski."Zgodnie z ostatnimi szacunkami Światowej Organizacji Handlu (WTO), dynamika globalnej wymiany handlowej zwolniła z 4,7% w 2017 r. do 3,9% w 2018 r., a w 2019 r. sięgnie 3,7%. Już na koniec zeszłego roku odnotowaliśmy znaczny wzrost upadłości i restrukturyzacji firm transportowych (o 40%), a także przedsiębiorstw, gdzie udział eksportu ma duże znaczenie - jak chociażby w produkcji maszyn i urządzeń (o 33%). Na naszych głównych rynkach zagranicznych pogarszają się perspektywy dla branży motoryzacyjnej, która stała się lokomotywą polskiego eksportu. Wraz z niższym tempem wzrostu gospodarczego, utrzymującymi a nawet zwiększającymi się trudnościami dla przedsiębiorstw oczekujemy, że liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce będzie się zwiększać i wzrośnie o 9,3% na koniec 2019 roku" - powiedział Sielewicz.

W większości województw widać wzrost liczby firm objętych restrukturyzacją, bądź upadających. Województwo mazowieckie otwiera listę i jak co roku najwięcej postępowań (175) mamy właśnie na tym obszarze, ale województwo odnotowało jednocześnie spadek o 5%. Największy skok postępowań obserwujemy w województwach: podlaskim (+76%), podkarpackim (+74%), świętokrzyskim (+71%) i kujawsko-pomorskim (+45%). Natomiast najmniej upadłości i restrukturyzacji mamy w województwie lubuskim (13). Tam też odnotowaliśmy największy spadek postępowań (o 28%), napisano także w materiale."Analizując formy prawne upadających i restrukturyzowanych przedsiębiorstw, największą grupę stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48%), jednak ogólna liczba postanowień w 2018 r. w tym sektorze podobna jest do tej z 2017 roku. Znaczny wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji obserwujemy natomiast w grupie przedsiębiorców, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek jawnych. Jedynie w przypadku spółdzielni odnotowaliśmy spadek liczby postanowień (o 14%)" - czytamy dalej.

Problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych

Jak podaje Coface, zgodnie z analizą obrotów firm, których upadłość lub restrukturyzację ogłoszono w 2018 roku, problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych."Na ok. 50% przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface, 55% firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln zł. 31% stanowiły firmy z rocznym obrotem do 5 mln zł. Najmniejszą grupą stanowiącą 14% były przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie. W 2011 roku, w którym rozpoczęto analizę wielkości obrotów, najmniejsze firmy wobec, których toczyły się postępowania stanowiły aż 42%, a największe jedynie 6%" - czytamy także.Analizując zatrudnienie, na ok. 50% przedsiębiorstw, o których dane posiadał Coface, zdecydowaną większość, bo aż 68% przedsiębiorstw stanowią te zatrudniające od 10 do 100 osób. Firmy, gdzie pracuje do 10 osób, a także przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 100 pracowników stanowią 16 proc. Tu należy pamiętać, że firmy, dla których Coface nie posiada danych to głównie firmy najmniejsze, więc udział tej grupy jest w rzeczywistości wyższy, podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: