Lider rynku diagnostyki obrazowej wchodzi na NewConnect

Finanse i gospodarka

VOXEL S.A., wiodący dostawca usług z zakresu diagnostyki obrazowej i jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich spółek medycznych, zadebiutuje we wtorek, 11 października 2011 roku, w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. To pierwszy krok przed zaplanowanym na przyszły rok wejściem na duży parkiet.

Na rynek wprowadzonych zostanie 6 732 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Grupa Kapitałowa VOXEL (w jej skład – poza VOXEL S.A. – wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. oraz Alteris Sp. z o.o.) jest liderem rynku wysokospecjalistycznych usług związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych. Swoją silną pozycję konkurencyjną opiera o kompleksowy zakres działań na rynku diagnostyki obrazowej: od usług medycznych (przede wszystkim tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej), świadczonych bezpośrednio i na zasadach outsourcingu, poprzez teleradiologię, budowę systemów informatycznych dla szpitali i centrów diagnostycznych, po projekty wyposażania pracowni diagnostycznych i dostawę sprzętu.

W najbliższym czasie poszerzy swoją ofertę o produkcję radiofarmaceutyków – substancji zawierających radioaktywne izotopy wykorzystywanych w obrazowaniu i terapii.

Z lipcowej emisji 1 miliona akcji serii J Spółka pozyskała od inwestorów prywatnych blisko 19 milionów złotych, które zamierza przeznaczyć m.in. na dalszą realizację inwestycji związanej z uruchomieniem w Krakowie najnowocześniejszego w Polsce ośrodka obrazowej diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej PET-CT-MR. Krakowskie centrum diagnostyczne będzie pierwszym w kraju prywatnym ośrodkiem wyposażonym w cyklotron do wytwarzania radiofarmaceutyków. Dostęp do własnej linii produkcyjnej stwarza olbrzymi potencjał dla dalszego rozwoju sieci diagnostyki onkologicznej. Zgodnie z planem produkcja ruszy na początku 2012 roku – będzie to jedna z najszybciej przeprowadzonych inwestycji tego typu na świecie.

We współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej Voxel prowadzi także zaawansowane badania nad nowymi obiecującymi radiofarmaceutykami.

– Dążymy to tego, aby jak największa liczba pacjentów miała dostęp do nowoczesnych technologii medycznych – mówi Jacek Liszka, Prezes Zarządu VOXEL SA. – Angażujemy się w przedsięwzięcia, które pozwolą nam oferować diagnostykę i metody terapeutyczne dotychczas w Polsce niedostępne lub oferowane w ograniczonym zakresie. Wejście na NewConnect zapewnia nam dodatkowy kapitał na ich realizację.

Voxel kładzie szczególny nacisk na diagnostykę i terapię chorób cywilizacyjnych oraz medycynę spersonalizowaną – oprócz onkologii i diagnostyki molekularnej w spektrum zainteresowań Spółki pozostają schorzenia kręgosłupa i medycyna sportowa. Część pozyskanych z emisji środków Spółka przeznaczy na utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka diagnostycznego (TK, MR, RTG, USG) przy Sport Klinice w Żorach.

Wśród zaplanowanych na najbliższy czas inwestycji jest także powstające we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach. Ośrodek będzie się specjalizował w supernowoczesnych terapiach onkologicznych i radiochirurgii. Zostanie wyposażony m.in. w gamma-knife – urządzenie do leczenia guzów mózgu bez interwencji chirurgicznej. Tym samym katowickie centrum Voxel dołączy do elitarnego grona placówek specjalizujących się w neuroradiochirurgii i nieiwazyjnej terapii zmian nowotworowych.

Voxel będzie także rozwijać sieć centrów diagnostycznych – zarówno poprzez inwestycje w nowych lokalizacjach (do końca 2012 poza Żorami także w Warszawie i Poznaniu), jak i poszerzanie oferty już istniejących pracowni; grupa zamierza również inwestować w rozwój autorskich systemów informatycznych dla branży medycznej w Polsce i badania nad nowymi technikami obrazowania.

Udostępnij artykuł: