List w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej

Samorząd

9 stycznia 2012 roku Bogdan Stępień opublikował list adresowany do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Artura Bramora. Dokument nosi tytuł: "List otwarty do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej o ponad 1 mld zł w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012".

9 stycznia 2012 roku Bogdan Stępień opublikował list adresowany do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Artura Bramora. Dokument nosi tytuł: "List otwarty do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zaniżenia subwencji oświatowej o ponad 1 mld zł w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012".

Bogdan Stępień rozpoczął swój list od nawiązania do tekstu który opublikował 2 stycznia 2012 roku (http://iar.pl/aktualnosci/2012-01-02_II_list_do_jst.pdf). Pisze w nim, że projektowana kwota subwencji oświatowej na rok 2012 nie spełnia warunku - art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Wg mojej wiedzy, kwota subwencji oświatowej na rok 2012 jest zaniżona szacunkowo o około 1.38 mld zł (±200 mln zł). Błąd moich szacunków wynika z braku dokładnych danych na rok 2012: przeliczeniowej liczby uczniów w kraju, struktury kadry nauczycielskiej w kraju wg stopni awansu zawodowego oraz ewentualnie wartości parametru α podlegającemu dyskusji/uzgodnieniu/ustaleniu." - pisze autor listu.

Ponad to wzrost subwencji względem 2011 roku nie uwzględnia w całości podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a tym samym zupełnie pomija kwestię podwyższenia składki rentowej płaconej przez pracodawców oraz większą liczbę obowiązków i zadań oświatowych.

Bogdan Stępień sprzeciwia się także umieszczeniu dodatkowych 450 mln zł na zrekompensowanie jst wzrostu sładki rentowej w rezerwie celowej ustawy budżetowej. Wg niego pieniądze te powinny znaleźć się w subwencji oświatowej a nie w rezerwach celowych "bo w przeciwnym wypadku będzie to działanie nieskuteczne, jeśli chodzi o uwzględnianie ich dla potrzeby spełnienia przez subwencję oświatową warunku art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. Gdyby całą w/w kwotę, tj. 450 mln zł dołożyć do subwencji oświatowej, to i tak będzie nadal brakować w niej około 930 mln (±200 mln zł)" - pisze autor listu.

List został skierowany również do Dariusza Rosatiego - Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz do Piotra Zgorzelskiego - Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Źródło: www.iar.pl/.../2012-01-09_List_do_Przewodniczacego_KENiM_Sejmu_RP.pdf

Udostępnij artykuł: