Litewski fintech Okredo wchodzi do Polski

Technologie i innowacje

Start-up Okredo z branży fin-tech zamknął rundę inwestycyjną (seed funding) na kwotę 1 mln EUR, dzięki czemu zrealizuje plany ekspansji na Polskę, Łotwę i Wielką Brytanię. Okredo dostarcza otwarte dane o firmach i pomaga MŚP ocenić wiarygodność, siłę finansową oraz potencjał sprzedażowy partnerów biznesowych. Polska jest dla litewskiego Okredo strategicznym rynkiem, z ogromnymi możliwościami dalszego rozwoju, podkreśla Firma w komunikacie prasowym.

fintech Okredo, zespół, 6 osób
Zespół litewskiego fintechu Okredo. Źródło: Okredo

Start-up Okredo z branży fin-tech zamknął rundę inwestycyjną (seed funding) na kwotę 1 mln EUR, dzięki czemu zrealizuje plany ekspansji na Polskę, Łotwę i Wielką Brytanię. Okredo dostarcza otwarte dane o firmach i pomaga MŚP ocenić wiarygodność, siłę finansową oraz potencjał sprzedażowy partnerów biznesowych. Polska jest dla litewskiego Okredo strategicznym rynkiem, z ogromnymi możliwościami dalszego rozwoju, podkreśla Firma w komunikacie prasowym.

Platforma SaaS otwartych danych Okredo zapewnienia firmom każdej wielkości narzędzia do skutecznej oceny ryzyka kredytowego i sytuacji finansowej istniejących i potencjalnych kontrahentów, monitorowania zmian ich sytuacji finansowej i prawnej, a także do zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, dla których kwestie wiarygodności kontrahenta, ryzyk związanych z jego niewypłacalnością są absolutnie kluczowe

Start-up ma obecnie łącznie 12 000 użytkowników oraz 2 700 klientów korporacyjnych. Ekspansja na Polskę, Łotwę i Wielką Brytanię ma znacząco zwiększyć zasięg i możliwości biznesowe spółki. W ciągu 5 lat firma planuje stać się wiodącą platformą otwartych danych w Europie.

Dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rozwój firmy i ekspansja na nowe rynki jest związana z wejściem w życie w 2021 r. unijnej dyrektywy dotyczącej otwartych danych, która wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie zebrały i udostępniły ogromne ilości danych ze swoich rynków i umożliwiły ich jawną cyrkulację.

‒ Polska jest dla nas strategicznym rynkiem ze względu na ogromną liczbę podmiotów życia gospodarczego, które są w waszym kraju. Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm z sektora MŚP, dla których kwestie wiarygodności kontrahenta, ryzyk związanych z jego niewypłacalnością są absolutnie kluczowe w zachowaniu płynności finansowej i dalszym prowadzeniu biznesu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki autorskiej koncepcji platformy otwartych danych i szerokiemu wachlarzowi udostępnianych danych, szybko zdobędziemy zaufanie polskich firm i instytucji publicznych – mówi Gerda Jurkoniene, współzałożycielka Okredo.

Start-up ma obecnie łącznie 12 000 użytkowników oraz 2 700 klientów korporacyjnych

‒ Oferta Okredo jest szczególnie atrakcyjna dla polskich przedsiębiorców patrzących na rynek litewski i szukający na nim partnera biznesowego – na naszej platformie znajdą wszystkie informacje o firmach litewskich, dzięki czemu zaoszczędzą czas przy szukaniu i ocenie kontrahentów – dodaje Jurkoniene.

Czytaj także: Piaskownica technologiczna dla firm, BIK i SGH podpisały umowę o strategicznym partnerstwie

Oceny kredytowe kontrahentów z wykorzystaniem AI

Dzięki analizie opartej na Sztucznej Inteligencji firma Okredo ulepsza nieprzetworzone, otwarte dane i agreguje je do postaci modułów i raportów za pomocą przyjaznego dla użytkownika i konfigurowalnego interfejsu GUI. Te moduły i raporty zapewniają klientowi dostęp do ocen kredytowych i innych informacji finansowo-prawnych dotyczących kontrahentów.

Dane są dynamicznie aktualizowane w trakcie całego cyklu relacji biznesowej: od etapu identyfikacji potencjalnych klientów do monitorowania zmian, które mogą wpłynąć na już istniejące relacje biznesowe i wysyłanie odpowiednich alertów.

W przypadku braku zapłaty przez klienta, Okredo może także pomóc firmom w ustaleniu, czy najlepszym rozwiązaniem będzie negocjowanie, skierowanie sprawy do sądu czy opublikowanie informacji o długu na platformie. Platforma bada również unikalny wskaźnik ekologiczny, który pozwala przedsiębiorstwom ocenić wpływ floty pojazdów danej firmy na środowisko.

Dane są dynamicznie aktualizowane w trakcie całego cyklu relacji biznesowej

‒ Otwarte dane zapewniają przedsiębiorstwom ogromne możliwości rozwojowe i chcemy dać nawet najmniejszym firmom narzędzie do efektywnej oceny ryzyka i odkrywania nowych możliwości sprzedaży, aby mogły się skalować i prosperować.

Nasza wizja jest odważna: chcemy stać się wiodącą platformą otwartych danych w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat. Jesteśmy pewni naszych możliwości i możliwości naszej platformy, którą stworzyliśmy, aby móc szybko skalować się na nowe rynki, a jednocześnie zapewniać naszym klientom najlepszą w swojej klasie ofertę – podkreśla Gerda Jurkoniene.

Czytaj także: Czy w Polsce dzięki chmurze obliczeniowej powstanie centrum finansowe nowej generacji?

Pomoc przy spóźnionych płatnościach

Firmy z sektora MŚP, które mają do czynienia z opóźnionymi płatnościami od swoich klientów – zwykle innych przedsiębiorstw – stoją w obliczu zagrożenia upadku firmy. Ryzyko utraty płynności często potęgowane jest przez brak wiedzy finansowej oraz brak przystępnych cenowo narzędzi do zarządzania tym ryzykiem.

Badania wskazują, że tylko w Wielkiej Brytanii opóźnione płatności na rzecz MŚP wynoszą obecnie 61 mld GBP. Mniejsze firmy są szczególnie narażone na takie ryzyko, ponieważ nie mają budżetów na kosztowną sprawozdawczość biur kredytowych ani zasobów ludzkich do analizy wewnętrznej czy na szkolenia, aby wystarczająco zweryfikować nowych i istniejących partnerów.

Milion euro na rozwój firmy

W ramach seed-funding firma Okredo pozyskała finansowanie w wysokości 1 mln EUR. Rundę inwestycyjną prowadził Litewski Fundusz Aniołów Biznesu (Lithuanian Business Angels Fund) i czeskie Presto Ventures, przy wsparciu Startup Wise Guys oraz kilku dodatkowych aniołów biznesu.

‒ Okredo łączy dogłębną wiedzę branżową z wyjątkową wiedzą techniczną, co zaowocowało niezwykle solidną i innowacyjną platformą otwartych danych. Już teraz Okredo jest w stanie zapewnić usługi wykraczające poza obecne potrzeby rynku, a jednocześnie będzie szybko adaptować się do przyszłych wymagań klientów.

Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja umożliwi Okredo pomyślne skalowanie i osiąganie celów biznesowych – mówi Arvydas Strumskis, partner zarządzający w Litewskim Funduszu Aniołów Biznesu.

W ramach seed-funding firma Okredo pozyskała finansowanie w wysokości 1 mln EUR

‒ To niezwykłe, że można trafić na założycieli start-upów, którzy nie tylko mają duże doświadczenie w swojej dziedzinie, ale jednocześnie oferują bardzo świeże spojrzenie na problem rynkowy. Okredo reprezentuje właśnie ten rzadko spotykany rodzaj start-upu i jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy im towarzyszyć w drodze do stania się wiodącą europejską platformą otwartych danych.

Widzimy tu potencjał biznesowy na co najmniej 175 mln EUR, chociaż otwarte dane są naprawdę „otwarte” dopiero od niedawna, więc rzeczywista wartość może być znacznie wyższa – dodaje Roman Nováček, partner w Presto Ventures.

Źródło: Okredo
Udostępnij artykuł: