Loża komentatorów: Czy spready walutowe powinny zostać ustawowo ograniczone?

BANK 2011/02

Krzysztof Kluza Nadmierna regulacja gospodarki jest szkodliwa. Państwo powinno więc bardzo starannie dobierać obszary, gdzie swymi przepisami deformuje kształt rynku. W tym konkretnie przypadku ustawowe ograniczenie spreadów walutowych może być regulacją, która spowoduje wzrost dobrobytu społecznego. W grudniu ub. r. średnio w bankach spread wynosił dla CHF ok. 7 proc. (według "Dziennika Gazety Prawnej").

Krzysztof Kluza Nadmierna regulacja gospodarki jest szkodliwa. Państwo powinno więc bardzo starannie dobierać obszary, gdzie swymi przepisami deformuje kształt rynku. W tym konkretnie przypadku ustawowe ograniczenie spreadów walutowych może być regulacją, która spowoduje wzrost dobrobytu społecznego. W grudniu ub. r. średnio w bankach spread wynosił dla CHF ok. 7 proc. (według "Dziennika Gazety Prawnej").

W niektórych był aż kilkunastoprocentowy. Powoduje to istotny wzrost kosztów kredytów walutowych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Gospodarki roczne przychody banków ze spreadów to ok. 1-1,5 mld zł. Nie ulega wątpliwości, że likwidacja spreadów i tak doprowadzi do przerzucenia tych kosztów na klientów. Wszelako wiązać się z tym będą wymierne korzyści dla klientów. Po pierwsze, część kosztów może zostać zaakomodowana przez banki. Po drugie, produkty będą przejrzystsze i łatwiej porównywalne dla klientów, docelowo powodując wzrost konkurencji na rynku. Po trzecie, co najważniejsze, ograniczy to udzielanie kredytów walutowych ze względu na eliminację jednego z istotnych źródeł dochodów na tym produkcie (a wprost przeniesienie przez banki utraconych dochodów na np. marżę odsetkową zmniejszy na nie popyt ze strony klientów). Dzięki temu zmniejszy się podatność sektora bankowego i całej gospodarki na szoki zewnętrzne. Obecnie, wybierany przez klienta instrument nie jest tak tani, jak w wielu przypadkach się tego spodziewa, a ponadto naraża go on na bardzo istotne ryzyko zmiany kursu walutowego.

Szkoła Główna Handlowa

Piotr Zawadzki

Ustawowe ograniczenie spreadów walutowych bardzo negatywnie może wpłynąć na funkcjonowanie rynku, a nawet spowodować jego deformację. Mam na myśli rynek, który działa w sposób klarowny. Banki zobowiązane są do poinformowania strony kontraktu o kosztach, zmianie takich parametrów. Strony wzajemnie podpisują kontrakt, jak również oświadczenie o zapoznaniu się z funkcjonującymi mechanizmami. Taka propozycja jest wprowadzeniem ograniczenia do kształtowanych przez rynek wskaźników, ponieważ od początku wiadomo, że w tym przypadku powstaje rozbieżność. Banki w związku z taką zmianą mogą mieć problem ze spełnieniem założeń swoich modeli biznesowych i budżetów, zwłaszcza jeżeli dotyczyłoby to transakcji już zawartych. Działalność bankowa nie polega wyłącznie na kredytach hipotecznych, to bardziej złożone zestawienie zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów. Trudno przewidzieć skutki dla nowych transakcji i rynku, bo to będzie zależało od kalkulacji tych ofert oraz aktualnych wtedy parametrów stopy procentowej i kursów walut. Dla klientów takie rozwiązanie może być pozornie korzystne, jednakże w rzeczywistości może spowodować zmniejszenie dostępności kredytów lub wzrost innych kosztów. Nic tak nie działa na optymalne kształtowanie cen jak rynek, a nasz jest bardzo konkurencyjny.

Dyrektor Departamentu Bankowości Hipotecznej Nordea Banku Polska

Sebastian Stolorz

Państwo nie ma prawa pozbawiać banków nabytych przez nich praw ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: