Loża komentatorów: Czy uda się utrzymać wzrost akcji kredytowej dla MŚP oraz gospodarstw domowych w 2009 roku?

BANK 2009/01

Piotr Radzewicz główny ekonomista Kredyt Banku SA W przypadku MŚP przyszłoroczna produkcja kredytów będzie w prostej linii wypadkową osłabienia popytu na ich produkty/usługi i ograniczenia dostępności kredytu bankowego. W przypadku obu czynników skala i czas ich trwania są niestety trudne do przewidzenia. Należy jednak liczyć się z tym, że w obliczu trwającej na rynku walki o depozyty i wobec trudności z uzyskaniem finansowania dla nowej akcji kredytowej z rynku, banki będą skłonne do utrzymywania podwyższonych marż i dalszego zaostrzenia kryteriów oceny ryzyka przez znaczną część 2009 r.

Mając na uwadze realizujący się scenariusz głębszego i szybszego spowolnienia gospodarczego, o optymizm trudno także w kwestii wzrostu popytu na kredyt. Ograniczenie aktywności eksportowej oraz stopniowe wygaszenie popytu wewnętrznego będzie w dającej się przewidzieć przyszłości osłabiało kondycję finansową firm z sektora MŚP, ograniczając jednocześnie możliwości finansowania się z kredytu. W relatywnie lepszej sytuacji będą podmioty produkujące na wciąż względnie silny rynek krajowy, w tym rzesza detalistów, oferujących proste produkty i usługi. W trudniejszej, eksporterzy. Dynamicznie rosnąca produkcja kredytów hipotecznych w walutach obcych została w praktyce wstrzymana w reakcji na wydarzenia na rynkach finansowych po upadku Lehman Brothers. Wprawdzie w tej sytuacji nadal można oczekiwać wzrostu salda zadłużenia gospodarstw ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: