Loża komentatorów: Jak system bankowy może przyczynić się do zmniejszenia szarej strefy?

BANK 2010/09

Sebastian Stolorz, doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie Rozmiar szarej strefy może być miarą kłopotów, które państwo sprawia przedsiębiorcom. Wyjątek stanowią czasy dekoniunktury, kiedy się ta strefa rzeczywiście powiększa, a dodatkowo można wygładzić zmiany PKB, doszacowując ją. Wszak lepiej mieć mniejszy kryzys i większą szarą strefę, aniżeli odwrotnie! Fakt, że 20 lat temu cała polska gospodarka była jedną wielką szarą strefą pozwala spoglądać na szacunki ekspertów GUS (28,1 proc. PKB, co plasuje nas poza czołówką 50 najbardziej przejrzystych gospodarek) zarówno z satysfakcją, jak i z pewnym zażenowaniem. Co czwarta złotówka przepływająca fiskusowi pomiędzy palcami odzwierciedla wyzwania dla sektora publicznego i etycznych aspektów prowadzenia biznesu. Gospodarka pretendująca do reprezentacji regionu na forum G-20 powinna dokładać starań, aby rzeczywiście redukować szarą strefą, usuwając ograniczenia biurokratyczno-proceduralne, efektywnie zarządzając obciążeniami i ściągając należności. Ze wszystkimi obszarami bywały ostatnio problemy, co zastanawia szczególnie w czasach, gdy kondycją finansów publicznych mierzy się siłę całej gospodarki. Jak może tu pomóc polski sektor bankowy? Przede wszystkim: trzymać dobrą jakość! Tzn. nie przeszkadzać państwu w dochodzeniu swoich należności i skutecznie zarządzać informacją kredytową we współpracy z sektorem publicznym. W ocenie raportu Banku Światowego "Doing Business 2010" warunki udzielania kredytów w Polsce (w tym umocowanie prawne i zarządzanie informacją kredytową) stawiają nas na 15. pozycji wśród 183 analizowanych gospodarek świata (!!!). Jest to jednocześnie najwyżej oceniony (z 10 obszarów) zakres uwarunkowań determinujących przedsiębiorczość w Polsce! Dla porównania ograniczenia fiskalne (czas wypełniania zeznań, liczba płatności podatkowych etc.) plasują nas na odległej 151. pozycji!

Mariusz Hildebrand,

prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Szara strefa w Polsce jest istotnym zagadnieniem do rozwiązania. Nikt nie jest w stanie określić dokładnego poziomu środków przepływających w ramach takiej wymiany finansowej. Jedynym pewnikiem jest to, że są to znaczące przepływy pieniężne, a walka z tym zjawiskiem jest złożona i wymaga zastosowania odpowiedniego instrumentarium. Dobrym krokiem w tym kierunku może być zmiana w sferze podatkowej – przejście do podatku liniowego oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu kontroli. Kolejnym aspektem są sprawy związane ze stroną socjalną, po pierwsze kwestie składek ZUS, po drugie transfer środków w postaci zasiłkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: