Loża komentatorów: Jaki będzie rok 2010 dla polskiego sektora bankowego?

BANK 2010/01

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Będzie trudny przede wszystkim dla klientów banków. Potwierdzają to, gdy chodzi o firmy, m.in. statystyki dotyczące wzrostu upadłości. Te z nich, które dalej będą działać, będą musiały konkurować o finansowanie ze Skarbem Państwa, zgłaszającym coraz wyższe potrzeby pożyczkowe. Wzrośnie nominalny koszt kredytu, nie tylko na skutek emisji długu państwa, ale i podwyżek stóp procentowych (obecnie rynek wycenia dwie podwyżki w ciągu półrocza). Jeśli zaś chodzi o osoby fizyczne, to dalej będzie rosło bezrobocie wskutek obniżenia się realnej stopy wzrostu PKB poniżej 2 proc.

Głośno komentowane ożywienie gospodarcze jest faktycznie zbyt słabe, aby mówić o końcu kryzysu. Same banki zniosą kryzys relatywnie lepiej niż ich klienci. Umożliwi to właśnie rosnąca podaż coraz bardziej rentownych papierów rządowych – choć makroekonomicznie niekorzystna, to z mikroekonomicznego punktu widzenia zapewniająca bankom przyzwoite dochody przy minimalnym ryzyku. Oceniam, że w 2010 r. zwrot z kapitału banków ukształtuje się w przedziale 10-15 proc., co będzie wynikiem solidnym, ale oczywiście wyraźnie słabszym od średniej z ostatnich lat wynoszącej ok. 26 proc. Jak pokazują analizy poprzednich dekoniunktur w sektorze bankowym (z końca 1998 r. i z 2001 r.), negatywny wpływ na wyniki sektora potrwa łącznie dwa-trzy lata. Z perspektywy rozwoju produktów i technologii nie oczekiwałbym w 2010 r. większych wydarzeń. Tego typu postęp w polskim sektorze bankowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: