Loża komentatorów: Jaki wpływ na finansowanie deficytu budżetowego będą miały dochody z prywatyzacji w przyszłym roku?

BANK 2009/11

Krzysztof Kluza adiunkt SGH oraz dyrektor Banku BGK Plan prywatyzacji przewiduje 12 mld zł przychodów w 2009 r. oraz 25 mld zł w 2010 r. Choć w tym roku nie uda się go zrealizować, to wyraźnie wyższe wpływy do budżetu z dywidend (szczególnie za sprawą PZU), a także ze sprzedaży praw poboru akcji PKO BP załagodzą ten problem. Na 2010 r. projekt ustawy budżetowej przewiduje ok. 52 mld zł deficytu budżetu centralnego i ok. 15 mld zł w przypadku środków europejskich. Do tego dochodzi miliard zł ujemnego salda prefinansowania oraz 23 mld zł ubytku środków z powodu przekazywania składek do OFE (od kilku już lat wykazywanych kreatywnie po stronie rozchodów, a nie wydatków).

Z poziomu samego budżetu centralnego zatem niedobór netto środków sięga 90 mld zł. Do tego dojdzie minimum kilkanaście miliardów złotych deficytu w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak samorządy czy fundusze celowe. W efekcie w 2010 r. Skarb Państwa będzie musiał pożyczyć ponad 100 mld zł. Ponad 70 mld zł sfinansuje emisja papierów skarbowych, ok. 8 mld zł uzyska się z pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych, kilkanaście miliardów z kredytów bankowych oraz tylko ok. 9 mld zł z prywatyzacji. Większość środków ze sprzedaży majątku narodowego (ok. 16 mld zł) nie zostanie przeznaczona na finansowanie deficytu, tylko na zasilenie funduszy, takich jak Fundusz Rezerwy Demograficznej czy Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Widać zatem, że brak pełnej realizacji planu przychodów z prywatyzacji w 2010 r. nie będzie miał istotnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: