Loża komentatorów: Jaki wpływ na nasz sektor bankowy może mieć 20 mld dolarów linii kredytowej dla Polski z MFW?

BANK 2009/05

Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Banku Polska SA. Jeśli nigdy nie wykorzystamy linii kredytowej z MFW, to będzie ona tylko miała znaczenie psychologiczne, działające na wyobraźnię inwestorów. Spekulować na silne osłabienie waluty danego kraju warto tylko wtedy, kiedy ma się prawdopodobieństwa po swojej stronie. Pożyczka z MFW zwiększa prawdopodobieństwo, że Polska zdoła się obronić, więc każdy inwestor zanim podjąłby decyzję o obstawieniu spadku złotego, musi wziąć nowy znaczący czynnik pod uwagę.

Decyzja ta ma więc dobry wpływ na inwestorów, realnie przekładając się w przyszłości na mniejszą zmienność złotego, jego umocnienie oraz zmniejszając prawdopodobieństwa silnego ataku spekulacyjnego na polską walutę. Konsekwencje tego są przeróżne – od lepszych dla firm kursów rozliczeń kontraktów opcyjnych (bo generalnie mocniejszy złoty), przez uwolnienie części kapitału w bankach (bo mniejsze zapotrzebowanie na złotowe depozyty w celu pozyskania walut), do szybszego spełniania kryterium kursowego z Maastricht (co nie znaczy jednak szybkiego). Jeśli będziemy musieli wykorzystać te środki, to zapewne zrobimy to albo w konieczności obrony kursu złotego, albo jeśli polskie podmioty będą potrzebowały walut na spłatę pożyczek. Wtedy e realnie przyczynią się one do większej stabilności makroekonomicznej kraju i pomogą oddalić naprawdę poważne problemy. Choć ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: