Lokata Inwestycyjna „Czwórka na Medal II” w Banku BPH

Bankowość / Finanse i gospodarka

Bank BPH wprowadza do oferty Lokatę Inwestycyjną "Czwórka na Medal II" opartą na kursie akcji 4 polskich spółek notowanych na giełdzie - KGHM, PKO BP, PKN Orlen oraz PZU SA. Zapisy potrwają od 27 lutego do 23 marca br.

Lokata Inwestycyjna „Czwórka na Medal II” umożliwia uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania w przypadku wzrostu kursów akcji 4 polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w perspektywie 18 miesięcy.

Co 6 miesięcy, w każdym z trzech wyznaczonych terminów obserwacji, istnieje szansa naliczenia określonego z góry kuponu pod warunkiem, że ceny wszystkich obserwowanych akcji znajdą się w tym terminie powyżej wyznaczonej Bariery (ostateczną wysokość Bariery Bank ustali w dniu emisji i będzie to wartość z przedziału 105%-108% ceny początkowej każdej akcji). Wysokość kuponu dla pierwszego terminu obserwacji wynosi 5%, dla drugiego 10%, a dla trzeciego 15%.

120302.bph.550x

Ostateczne oprocentowanie produktu będzie równe najwyższemu z naliczonych kuponów, zatem maksymalnie będzie mogło wynieść 15% (kupony nie sumują się).

– W skład koszyka Lokaty Czwórka na Medal II wchodzą cztery spółki: KGHM, PKO BP, PKN Orlen oraz PZU S.A., jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm. Łączny udział ich akcji w indeksie WIG20 na dzień 31 stycznia 2012 r. wyniósł 33%. Spółki te reprezentują różnorodne branże i charakteryzują się bardzo wysoką płynnością, a zachowanie cen ich akcji dobrze odzwierciedla ogólną koniunkturę gospodarczą. Pierwsza edycja Lokaty inwestycyjnej Czwórka na Medal, oparta również na koszyku akcji dużych polskich spółek, zakończyła się wypłatą 12% kuponu, mamy zatem nadzieję, że i tym razem powtórzymy ten sukces – powiedział Tomasz Rzeski, Dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w Banku BPH.

Odsetki z Lokaty Inwestycyjnej podlegają standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Środki ulokowane na SCD są objęte 100% ochroną BFG do kwoty 100 tys. EUR. Od zdeponowanych środków w okresie subskrypcji nie są naliczane odsetki.

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne i możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. Więcej informacji na temat produktu oraz związanych z nim ryzyk można znaleźć w Ogólnych Warunkach Emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl.

Zapisy będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju. Warunkiem subskrypcji jest posiadanie lub otwarcie bezpłatnego konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Więcej informacji na stronie www.inwestycje.bph.pl oraz infolinii 0 801 406 406 lub 0 58 300 70 69.

Źródło: Bank BPH

Udostępnij artykuł: