Lokaty bez gwiazdek – coraz trudniej o więcej niż 3%

Raporty

W przypadku krótkoterminowych lokat bez gwiazdek nie jest łatwo znaleźć oferty z oprocentowaniem przekraczającym 3%. Zostało ich bowiem tylko kilka. Expander zwraca uwagę, że nadal znajdziemy depozyty na 4%, ale wtedy oszczędności musimy zamrozić na okres dwóch lat. W rezultacie Polacy coraz aktywniej szukają produktów przynoszących wyższe zyski.

W przypadku krótkoterminowych lokat bez gwiazdek nie jest łatwo znaleźć oferty z oprocentowaniem przekraczającym 3%. Zostało ich bowiem tylko kilka. Expander zwraca uwagę, że nadal znajdziemy depozyty na 4%, ale wtedy oszczędności musimy zamrozić na okres dwóch lat. W rezultacie Polacy coraz aktywniej szukają produktów przynoszących wyższe zyski.

Lokaty bankowe przynoszą obecnie bardzo niskie odsetki. Jeszcze kilka miesięcy temu oprocentowanie tych najlepszych przekraczało 6% w skali roku. W ostatnim czasie za atrakcyjne uznawane były te dające ponad 4%. Obecnie należy się cieszyć jeśli bank oferuje nam 3%. Dla przykładu w przypadku ofert na trzy miesiące aż 21 z 25 banków ma ofertę z oprocentowaniem niższym niż 3%.

Wciąż jednak można uzyskać oprocentowanie na poziomie 4% czy 4,1%, ale tylko jeśli jesteśmy gotowi zamrozić swoje oszczędności na dwa lata. W przeciwnym przypadku najlepsze na co możemy liczyć to 3,3% - 3,6% w zależności od okresu. Natomiast przeciętne oferty przynoszą już tylko 2,27% (3M), 2,41% (6M), 2,51% (12M) i 2,96% (24M).

Niskie oprocentowanie lokat skłania coraz więcej osób do przenoszenia oszczędności do innych produktów oszczędnościowych czy inwestycyjnych. Według Analiz Online od początku roku saldo wpłat i umorzeń detalicznych funduszy inwestycyjnych przekroczyło 11 mld PLN. Polacy coraz aktywniej szukają więc alternatyw dla bankowych depozytów.

Niepokojące jest jednak to, że w lipcu największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze akcyjne. Tego rodzaju inwestycje mogą co prawda przynosić bardzo wysokie zyski. Dla przykładu przeciętna stopa zwrotu funduszy akcji polskich z ostatnich 12 miesięcy to 15%. Jednak w przeszłości zdarzało się, że takie fundusze potrafiły przynieść kilka, a nawet kilkanaście procent straty w ciągu miesiąca.

Znacznie lepszą alternatywą dla lokat wydają się więc produkty strukturyzowane. Są bezpieczniejsze niż fundusze, gdyż dają gwarancję (całkowitą lub częściową) zwrotu zainwestowanych środków. Jednocześnie również dają szansę na atrakcyjne zyski, porównywalne z tymi jakie przynoszą fundusze inwestycyjne. Podobnie jak fundusze mogą być bowiem oparte o ceny akcji, ale także innych aktywów jak np. kursów walut czy cen surowców.
130820.expander.tabele.01.579x1030

Jarosław Sadowski
Główny Analityk firmy Expander
www.expander.pl

Udostępnij artykuł: