Lokaty nadal mało atrakcyjne

Polecamy

Nadal spada atrakcyjność krótkoterminowych lokat. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że średnie oprocentowanie 3-miesięcznych lokat bez gwiazdek spadło do rekordowo niskiego poziomu 2,17%. Co ciekawe, bardzo powoli zaczyna rosnąć oprocentowanie tych na dłuższe terminy. Niestety nie dotyczy to wszystkich banków. Dla przykładu FM Bank obniżył oprocentowanie zarówno krótko, jak i długoterminowych lokat.

Nadal spada atrakcyjność krótkoterminowych lokat. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że średnie oprocentowanie 3-miesięcznych lokat bez gwiazdek spadło do rekordowo niskiego poziomu 2,17%. Co ciekawe, bardzo powoli zaczyna rosnąć oprocentowanie tych na dłuższe terminy. Niestety nie dotyczy to wszystkich banków. Dla przykładu FM Bank obniżył oprocentowanie zarówno krótko, jak i długoterminowych lokat.

Coraz bardziej spada oprocentowanie krótkoterminowych lokat bez gwiazdek. Przed miesiącem informowaliśmy, że zostały już tylko trzy oferty 3-miesięcznych lokat z oprocentowaniem ponad 3%. Obecnie dostępne są już tylko dwie. Przeciętne oprocentowanie tego typu depozytów spadło do rekordowo niskiego poziomu 2,17%.

Sprawcą zniknięcia jednej oferty ze stawką ponad 3% jest Getin Online. W tym banku oferty często ulegają jednak zmianie, więc niewykluczone, że lokata powróci w kolejnym zestawieniu. Ważniejsze jest to, że inny bank z czołówki naszych zestawień - FM Bank - obniżył oprocentowanie lokat 3-miesięcznych i 12-miesięcznych o 0,1 pkt. proc., a lokaty półrocznej aż o 0,2 pkt. proc. Najmniej spadło oprocentowanie lokaty 2-letniej, jedynie o 0,05 pkt. proc. Za sprawą tej zmiany (z 4% do 3,95%) zniknęła jednak jedna z dwóch ofert z oprocentowaniem od 4%. Obecnie 4,1% można uzyskać już tylko na 2-letnim depozycje Santander Consumer Banku.

Trzeba jednak dodać, że średnie oprocentowanie lokat na dłuższe terminy powoli zaczyna rosnąć. Dla przykładu w przypadku depozytów rocznych wynosi ono 2,55%. Przed miesiącem było to 2,48%. Taka rozbieżność zachowań średnich stawek lokat krótko- i długoterminowych wynika z przewidywań banków w zakresie tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi w naszym kraju. Jasne stało się, że stopy najprawdopodobniej nie wzrosną w pierwszym półroczu 2014 r. Dlatego banki obniżają oprocentowanie lokat 3-miesięcznych. Pod koniec przyszłego roku stopy mogą być już jednak wyższe, dlatego banki mogą sobie pozwolić na podwyżki na dłuższych lokatach. W kolejnych miesiącach możemy więc obserwować stopniowe poprawianie warunków na długoterminowych depozytach.

Mimo kilku pozytywnych zmian, oprocentowanie lokat bankowych jeszcze długo pozostanie na poziomie uznawanym przez wielu Polaków za bardzo nieatrakcyjny. Kończące się obecnie lokaty roczne miały bowiem nierzadko oprocentowanie istotnie przekraczające 5%. W rezultacie należy się spodziewać dalszych odpływów pieniędzy z lokat na rzeczy funduszy i innych produktów inwestycyjnych.

Hossa na warszawskiej giełdzie może skłaniać szczególnie do wpłacania pieniędzy z lokat do, obarczonych wysokim ryzykiem, funduszy akcji. W październiku wpłynęło tam najwięcej pieniędzy od sześciu lat (1,1 mld PLN). Należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycje obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Taka inwestycja może skończyć się zarówno kilkudziesięcioprocentowym zyskiem jak i analogiczną stratą.

Warto więc zainteresować się nieco mniej znanymi, ale znacznie bezpieczniejszymi formami atrakcyjnego pomnażania kapitału. Takim rozwiązaniem może być np. zakup obligacji emitowanych przez firmy o bardzo dobrej kondycji finansowej. Warto też zwrócić uwagę na produkty strukturyzowane. Dają one szansę na bardzo wysokie zyski, a jednocześnie gwarantują, że w najgorszym przypadku odzyskamy swoje pieniądze. Podobnie jak w fundusze inwestycyjne, mogą one inwestować w różne rodzaje aktywów (akcje, waluty, surowce). Trzeba więc rozważnie wybierać taką inwestycje, aby nie otrzymać tylko zwrotu wpłaconych pieniędzy.
131124.expander.wykresy.01.500x545

Jarosław Sadowski
Główny analityk firmy Expander
www.expander.pl

Udostępnij artykuł: