Lokum Deweloper SA wyemitował obligacje o wartości 30 mln zł

Finanse i gospodarka

Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,80% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone, jednak warunki emisji przewidują ustanowienie hipoteki w wysokości 35 mln zł na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu.

Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,80% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone, jednak warunki emisji przewidują ustanowienie hipoteki w wysokości 35 mln zł na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast funkcję Agenta Emisji pełni FM Bank PBP SA.

- Emisja obligacji to bardzo udany debiut Grupy Lokum Deweloper na rynku kapitałowym. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Jesteśmy  zadowoleni z poziomu marży, który osiągnęliśmy. Pozyskane środki wpłyną na przyspieszenie rozwoju Grupy oraz uruchomienie nowych projektów deweloperskich - powiedział Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper SA.

- Bardzo dobry standing finansowy Grupy Lokum Deweloper, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty oraz dobre zarządzanie Grupą przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki, pomimo dużego nasycenia rynku obligacjami deweloperów. Obligatariusze to w zdecydowanej większości inwestorzy instytucjonalni, a osiągnięcie marży na poziomie 3,80 % przez spółkę niepubliczną, działającą w segmencie deweloperskim, uważam za znakomity wynik - dodał Mateusz Mucha, Manager odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA

FM Bank PBP S.A. aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku obligacji korporacyjnych, wspieramy Emitentów na każdym etapie procesu pozyskania finansowania w formie emisji obligacji - dodał Kamil Witkowski, Menedżer ds. Zarządzania Obligacjami Korporacyjnymi w FM Bank PBP S.A.

Źródło: Lokum Deweloper

Udostępnij artykuł: