Łon z RPP: obecny poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi inwestycji

Gospodarka

Mężczyzna trzymający wykresy: spadkowy i wzrostowy
Fot. Pixabay.com

Obecny poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi inwestycji, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.

Obecny poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi inwestycji - twierdzi Eryk Łon z #RPP

„Ogólnie można powiedzieć, że stopy procentowe są stosunkowo niskie, co powinno także sprzyjać dalszemu ożywieniu w zakresie nakładów inwestycyjnych” – napisał w artykule Łon zamieszczonym w „Naszym Dzienniku”.

Oceniając osłabienie się kursu złotego w ostatnim czasie, stwierdził, że powinno ono służyć poprawie rentowności eksportu.

„Jest to bardzo ważne dlatego, że zarówno eksport, jak i inwestycje leżały u podstaw rozwoju gospodarczego wielu krajów świata, w tym także np. tygrysów azjatyckich. Warto też korzystać z ich doświadczeń po to, aby budować silny wzrost gospodarczy w oparciu o umacnianie kapitału krajowego” – czytamy dalej w artykule.

Rośnie optymizm obywateli

Łon podkreślił również, że nastąpiło istotne przełamanie negatywnego trendu w poprawie wskaźników nastrojów konsumenckich.

„Tymczasem przez bardzo wiele, wręcz przez 20 lat także ten wskaźnik wyprzedzający (WWUK – wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej) kształtował się na ujemnym poziomie. Oznaczało to, że nawet przy szybkim tempie wzrostu gospodarczego konsumenci byli w większości pesymistami w odniesieniu do przyszłości. Tak silne przełamanie w zakresie nastrojów wiązać można także z innymi procesami, które wskazują na rosnący optymizm naszych obywateli” – czytamy w artykule.

Efektem bardzo dobrych, utrzymujących się bieżących i wyprzedzających nastrojów konsumenckich zdaniem autora artykułu jest poprawa wskaźnika dzietności kobiet (1,45) oraz spadek skłonności do emigracji.

„Tak silne przełamanie w zakresie nastrojów wiązać można także z innymi procesami, które wskazują na rosnący optymizm naszych obywateli. Wskażę na dwa ważne zjawiska. Po pierwsze, wskaźnik dzietności kobiet (1,45) ukształtował się w roku poprzednim na najwyższym poziomie od ok. 20 lat. Po drugie, skłonność do emigracji badana przez agencję Work Service spadła do najniższego poziomu w historii prowadzonych przez nią badań” – napisał Łon.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: