Łon z RPP: obecny poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi inwestycji

Gospodarka

Mężczyzna trzymający wykresy: spadkowy i wzrostowy
Fot. Pixabay.com

Obecny poziom stóp procentowych sprzyja wzrostowi inwestycji, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.

Efektem bardzo dobrych nastrojów konsumenckich jest poprawa wskaźnika dzietności kobiet oraz spadek skłonności do emigracji. #RPP

“Ogólnie można powiedzieć, że stopy procentowe są stosunkowo niskie, co powinno także sprzyjać dalszemu ożywieniu w zakresie nakładów inwestycyjnych” – napisał w artykule Łon zamieszczonym w “Naszym Dzienniku”.

Oceniając osłabienie się kursu złotego w ostatnim czasie, stwierdził, że powinno ono służyć poprawie rentowności eksportu.

“Jest to bardzo ważne dlatego, że zarówno eksport, jak i inwestycje leżały u podstaw rozwoju gospodarczego wielu krajów świata, w tym także np. tygrysów azjatyckich. Warto też korzystać z ich doświadczeń po to, aby budować silny wzrost gospodarczy w oparciu o umacnianie kapitału krajowego” – czytamy dalej w artykule.

Rośnie optymizm obywateli

Łon podkreślił również, że nastąpiło istotne przełamanie negatywnego trendu w poprawie wskaźników nastrojów konsumenckich.

“Tymczasem przez bardzo wiele, wręcz przez 20 lat także ten wskaźnik wyprzedzający (WWUK – wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej) kształtował się na ujemnym poziomie. Oznaczało to, że nawet przy szybkim tempie wzrostu gospodarczego konsumenci byli w większości pesymistami w odniesieniu do przyszłości. Tak silne przełamanie w zakresie nastrojów wiązać można także z innymi procesami, które wskazują na rosnący optymizm naszych obywateli” – czytamy w artykule.

Efektem bardzo dobrych, utrzymujących się bieżących i wyprzedzających nastrojów konsumenckich zdaniem autora artykułu jest poprawa wskaźnika dzietności kobiet (1,45) oraz spadek skłonności do emigracji.

“Tak silne przełamanie w zakresie nastrojów wiązać można także z innymi procesami, które wskazują na rosnący optymizm naszych obywateli. Wskażę na dwa ważne zjawiska. Po pierwsze, wskaźnik dzietności kobiet (1,45) ukształtował się w roku poprzednim na najwyższym poziomie od ok. 20 lat. Po drugie, skłonność do emigracji badana przez agencję Work Service spadła do najniższego poziomu w historii prowadzonych przez nią badań” – napisał Łon.

Źródło: ISBnews