„Londyńska lokata III” i „Solidny Duet”

Bankowość

"Londyńska lokata III" i "Solidny Duet" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności.

"Londyńska lokata III" i "Solidny Duet" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności.

Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do funta i euro do dolara.

Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł.

Subskrypcja trwa od 1 do 31 października br.

Od 1 do 31 października 2013 roku Raiffeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwie nowe 12-miesięczne lokaty strukturyzowane. Jedną jest trzecia edycja znanej z poprzednich subskrypcji "Londyńskiej lokaty", a drugą "Solidny Duet" - nowy produkt w ofercie banku. Lokaty gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100% w dacie zapadalności i oferują możliwość osiągnięcia zysku wyższego niż na standardowych lokatach terminowych. Produkty różnią się od siebie instrumentem bazowym (parą walut) oraz formułami, warunkującymi wypłaty kuponów (zysku). Obie zapadają w terminie 4 listopada 2014 r.

Strategia inwestycyjna "Londyńskiej lokaty III" zakłada spadek kursu funta brytyjskiego w stosunku do złotego na przestrzeni 12 miesięcy. Lokata daje szansę uzyskania nawet 12% zysku w skali roku. Konstrukcja instrumentu jest analogiczna do zaproponowanej w dwóch poprzednich subskrypcjach. Zysk zostanie wypłacony, jeśli 31 października  2014 r. kurs złotego względem funta brytyjskiego będzie mocniejszy niż 4 listopada 2013 r. powiększony o co najmniej 8 groszy. Wartość zysku wyniesie 0,25% za każdy 1 grosz różnicy pomiędzy kursem wyjściowym a końcowym. Jeżeli po rozpoczęciu inwestycji kurs osiągnie chociaż raz poziom z 4 listopada 2013 r. pomniejszony o 39 groszy, czyli dotknie tzw. bariery, nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

W przypadku lokaty "Solidny Duet" strategia inwestycyjna zakłada spadek kursu euro względem dolara w perspektywie 12-miesięcznej. "Solidny Duet" daje możliwość uzyskania zysku w wysokości 7% lub 3,5% w skali roku. Warunkiem wypłaty kuponu jest spełnienie warunków związanych z poziomem kursu końcowego euro do dolara 31 października 2014 r. względem kursu początkowego ustalonego 4  listopada  2013 r.

Na koniec inwestycji kurs powinien znaleźć się w jednym z dwóch zakresów:

  • jeśli 31 października 2014 r. kurs znajdzie się w tzw. Zakresie 1 o szerokości 5 centów, którego górna bariera znajdzie się min. 2,5 centa poniżej kursu rynkowego z godz. 16.00 dnia 31.10.2013 r., lokata gwarantuje wypłatę 7% zysku,
  • jeśli 31 października 2014 r. kurs znajdzie się w tzw. Zakresie 2 o szerokości 9 centów, którego górna bariera znajdzie się 2 centy powyżej górnej bariery Zakresu 1, wypłacony zostanie kupon w wysokości 3,5%.

Wartości graniczne dla obydwu zakresów będą znane pierwszego dnia inwestycji tj. 4 listopada 2013 r.

"Argumentami przemawiającymi za inwestowaniem środków w "Solidny Duet" i "Londyńską lokatę III" są przede wszystkim postępujące ożywienie w strefie euro,  szybszy wzrost polskiej gospodarki oraz oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2014 r." - mówi Andżelika Łukasiewicz, odpowiedzialna za produkty inwestycyjne w Raiffeisen Polbank. - "Instrumenty "Rok z Dolarem" i "Semestr z Dolarem", które oferowaliśmy we wrześniu, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy zainwestowali w nie ponad120 mln zł. To skłoniło nas do opracowania nowych produktów o podobnej konstrukcji."

Analitycy Raiffeisen Polbank przewidują, że na umocnienie się złotego względem funta, a tym samym na ziszczenie się pozytywnego scenariusza inwestycyjnego "Londyńskiej lokaty III", może wpływać perspektywa podwyżek stóp procentowych w naszym kraju w 2014 r. oraz korzystna dla polskiej waluty różnica między stopami procentowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii. Także możliwa dalsza poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i strefie euro sprzyjać będzie popytowi na złotego. Odwrotny skutek miałoby z kolei przyspieszenie wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii, powrót napięć politycznych i fiskalnych w Europie i USA, a także odpływ kapitału z polskiego rynku obligacji. Z kolei za ulokowaniem części wolnych środków w lokatę "Solidny Duet" przemawia kontynuacja sprzyjającej dolarowi poprawy sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Może to spowodować osłabienie euro względem dolara oraz utrzymanie stabilnej różnicy w notowaniach 2-letnich rentowności obligacji Niemiec i USA, z którą skorelowane są notowania eurodolara, co przekłada się na niską zmienność kursu.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w "Londyńską lokatę III" lub "Solidny Duet", to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to maksymalnie 3,85%. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: