Loteria BLIKOMANIA dla klientów ABS Banku Spółdzielczego

Bankowość spółdzielcza

Grupa BPS dołączyła do III edycji loterii BLIKOMANII. Oznacza to, że obejmuje ona również Klientów ABS Banku, czytamy na stronach internetowych Banku.

Źródło: ABS Bank Spółdzielczy

Grupa BPS dołączyła do III edycji loterii BLIKOMANII. Oznacza to, że obejmuje ona również Klientów ABS Banku, czytamy na stronach internetowych Banku.

Każdy klient, który wykona transakcję BLIKIEM, może wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Codziennie przyznawanych jest 135 nagród o wartości 100 zł, a na koniec każdego miesiąca można wygrać nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł.

Losowania odbywają się raz w tygodniu, a łączna pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 2 mln zł. Aby wziąć udział w loterii, należy zarejestrować się na stronie www.blikomania.pl.

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Zasady BLIKOMANII

1. Wypełnij formularz rejestracyjny.

2. Potwierdź rejestrację klikając w link otrzymany mailem.

3. Dokonaj wpłaty weryfikacyjnej 1zł na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Transakcja weryfikacyjna BLIKIEM na rzecz ww. Fundacji pozwoli realizować  program edukacyjny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Fundacja Uniwersytet Dzieci, z którą BLIK współpracuje od 2007 roku, rozbudza dziecięcą ciekawość. Upowszechnia nowoczesne metody edukacyjne: organizuje sobotnie zajęcia z naukowcami w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz tworzy autorskie scenariusze lekcji w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Dzięki swoim działaniom inspiruje i edukuje ponad 150 tys. dzieci rocznie i pomaga w budowaniu lepszej przyszłości.

4. Płać w Internecie; Przelewaj na telefon; Płać w sklepie; Wypłacaj/Wpłacaj.

5. Jeśli wygrasz ‒ dostaniesz wiadomość email.

Regulaminpobierz

Czytaj także: O bankach spółdzielczych w Senacie RP

145 lat historii ABS Banku Spółdzielczego

Historia ABS Banku Spółdzielczego sięga XIX wieku, kiedy to w 1876 roku na terenie miasta Andrychów założono Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek. W statucie zapisano wówczas, że jest to spółdzielnia z nieograniczoną poręką. Instytucja ta przetrwała do końca grudnia 1923 roku.

Wtedy to na jego miejsce Bank Gospodarstwa Krajowego utworzył swój Oddział w Andrychowie. Na skutek bardzo małych obrotów gotówkowych Oddział ten zlikwidowano z końcem czerwca 1925 roku, a na jego miejsce powołano w dniu 17 czerwca 1925 roku na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu spółdzielnię pod nazwą Bank Mieszczańsko-Ludowy w Andrychowie – spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Placówka ta rozwijała się bardzo korzystnie przez pierwsze lata istnienia, jednak później na początku lat trzydziestych na skutek niesolidnej pracy kierujących nią dyrektorów zaczęła podupadać. Straty pokrywano udziałami i dopłatami członków spółdzielni. W roku 1939 po wybuchu drugiej wojny światowej i przyłączeniu administracyjnym Andrychowa do powiatu bielskiego władze niemieckie utworzyły Kreissparkasse Bielitz. Od dłużników z okresu międzywojennego zaczęto ściągać raty pożyczek zaciągniętych w poprzednim Banku.

Po wyzwoleniu dopiero w dniu 10 listopada 1946 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków byłego Banku Mieszczańsko-Ludowego. Członkowie powołali do życia placówkę finansową pod nazwą Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie. Bank rozpoczął swe czynności w miesiącu lutym 1947 roku. (…) W roku 1947 Bank Spółdzielczy zrzeszał 216 członków. W oparciu o dekret z 25 października 1948 roku o reformie bankowej w latach 1948 – 1949 do Banku Spółdzielczego w Andrychowie przyłączyły się Kasy Stefczyka – spółdzielnie z nieograniczoną odpowiedzialnością, działające na terenie gmin Andrychowa, Wieprza (…).

Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 roku Bank Spółdzielczy został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Andrychowie z odpowiedzialnością udziałami (GKS). Terenem działania Kasy było miasto Andrychów oraz gminy: Andrychów i Wieprz. Celem działania GKS było gromadzenie oszczędności oraz udzielanie pomocy kredytowej dla bezrobotnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi.

W 1962 roku po uchwaleniu przez Zebranie Przedstawicieli nowego Statutu zgodnego z ustawą o spółdzielniach i ich związkach z roku 1961, przyjęto nazwę ‒ Bank Spółdzielczy w Andrychowie. Pod takim szyldem Bank działał do 2011 roku, kiedy decyzją Zebrania Przedstawicieli i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zmienił się w ABS Bank Spółdzielczy.

ABS Bank Spółdzielczy jest nowoczesną instytucją finansową, świadomą swoich możliwości i potencjału, która od strony rozwiązań organizacyjnych, wyszkolenia kadry, stosowanych standardów i wdrażanych technologii już dawno temu zostawiła za sobą poprzedni system, wyprzedzając pod wieloma względami konkurencję, czytamy na stronach internetowych Banku.

Posiada długą i piękną tradycję. Od początku istnienia utrzymuje dobre relacje z Klientami, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju. Stoją za nią doświadczenie i zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności. Ciekawą, atrakcyjną i nowoczesną ofertę łączy z miłą i profesjonalną obsługą.

To co wyróżnia ABS Bank Spółdzielczy na tle innych instytucji finansowych (w tym banków komercyjnych, instytucji pożyczkowych i SKOK-ów) to przede wszystkim: tradycja i wartości; wyjątkowa struktura własnościowa; współdziałanie z lokalnymi środowiskami; szczególne więzi z Klientami i dobra oferta; nowoczesne technologie; wykwalifikowana kadra menedżerska.

Nadrzędnym celem strategii, co podkreśla Bank w informacji na stronie internetowej ‒ jest satysfakcja Klienta rozumiana jako budowanie trwałych relacji i pozytywnych doświadczeń w kontakcie z ABS Bankiem. Mają temu służyć maksymalnie prosta i transparentna oferta, wysokiej klasy doradztwo, elastyczne rozwiązania cenowe, intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe.

Zarząd ABS Banku:

Małgorzata Matusiak ‒ prezes Zarządu;

Jarosław Pawelec ‒ wiceprezes Zarządu;

Renata Pszczółka ‒ wiceprezes Zarządu;

Beata Boba ‒ wiceprezes Zarządu.

Czytaj także: KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku

Udostępnij artykuł: