LOTOS po raz kolejny liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branży paliwowej

Finanse i gospodarka

Grupa LOTOS ponownie zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branżowej klasyfikacji: paliwa, energetyka oraz wydobycie. Zestawienie wszystkich firm, które poddały się weryfikacji i zmierzyły z kryteriami Rankingu ukazało się w opublikowanym 22 kwietnia przez Dziennik Gazetę Prawną pełnym raporcie dotyczącym tej inicjatywy.

Grupa LOTOS ponownie zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branżowej klasyfikacji: paliwa, energetyka oraz wydobycie. Zestawienie wszystkich firm, które poddały się weryfikacji i zmierzyły z kryteriami Rankingu ukazało się w opublikowanym 22 kwietnia przez Dziennik Gazetę Prawną pełnym raporcie dotyczącym tej inicjatywy.

Już dziewiąty raz z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz PwC ukazał się Ranking Odpowiedzialnych Firm. Zestawienie to prezentuje największe spółki w Polsce, które poddawane są szczegółowej analizie pod kątem wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich organizacjach.W tegorocznym zestawieniu opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną znalazły się siedemdziesiąt cztery przedsiębiorstwa z siedmiu branż. Lista spółek, znajdujących się w klasyfikacji generalnej rankingu, sporządzana jest na podstawie modyfikowanej co roku ankiety, opracowanej przez prof. Bolesława Roka, wybitnego polskiego eksperta w dziedzinie CSR, wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego. W pytaniach wzięto pod uwagę pięć kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczną oraz odpowiedzialne zarządzanie.

IX gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm odbyła się po raz pierwszy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Ogłoszenie wyników Rankingu na najważniejszym wydarzeniu sektora gospodarczego i biznesowego to potrzebny krok, który warto w kolejnych edycjach przekuć w tradycję. To dowód na to, jak ważne miejsce w dyskusji o przyszłości ekonomicznej kraju zajmuje dzisiaj społeczna odpowiedzialność biznesu. Ten fakt, jak również utrzymanie pierwszego miejsca w Rankingu wśród firm z branży paliwowej, to podwójny powód do dumy dla Grupy LOTOS - podkreślała Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR, odbierając statuetkę.

Ogłoszenie liderów Rankingu poprzedziło wystąpienie wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Podkreślał on, iż odpowiedzialne podejście do biznesu to szansa na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i budowanie trwałych relacji z otoczeniem. Minister przekonywał, iż przedsiębiorstwa postępujące zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności tworzą konkurencyjną gospodarkę rynkową. Grupa LOTOS traktuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa jako podstawę wszystkich swoich działań i istotny element strategii biznesowej. Firma sukcesywnie wdraża długoterminowe programy, uznając, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, potrzebami społeczeństwa oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Spółka podobnie jak w roku 2014 zajęła pierwsze miejsce w kategorii branżowej, tym razem ex aequo z koncernem PKN Orlen. W klasyfikacji generalnej firma uplasowała się na 10-tej pozycji w sąsiedztwie takich przedsiębiorstw jak:DB Schenker Logistics, Orange Polska oraz Polpharma, które otrzymały najwyższą ilość punktów w ankiecie weryfikacyjnej.

Liderzy Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie:

 1. Grupa LOTOS
 2. PKN Orlen
 3. EDF Polska
 4. Tauron Polska Energia

- Znalezienie się już drugi raz z rządu wśród liderów Rankingu, wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności na najwyższym poziomie, jest dla Grupy LOTOS dowodem, iż konsekwentnie realizowana i monitorowana strategia CSR przynosi pożądane efekty - dodaje dyrektor Twardowska.

Publikacja Dziennika Gazety Prawnej prezentująca klasyfikację organizacji zestawionych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, komentarze eksperckie dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz dobre praktyki, w tym działania Grupy LOTOS w zakresie CSR dostępna jest tutaj

TOP 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015:

 1. DB Schenker Logistics
 2. Orange Polska
 3. Polpharma
 4. Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
 5. GlaxoSmithKline
 6. Bank Handlowy w Warszawie SA
 7. Bank Zachodni WBK
 8. 8. Danone Sp. z o.o.
 9. 9. Kompania Piwowarska
 10. 10. Grupa LOTOS SA
 11. 10. PKN Orlen

Marcin Zachowicz
Grupa LOTOS S.A

 
Udostępnij artykuł: