LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. otrzymała tytuł SYMBOL WYZWANIA RYNKOWEGO

Finanse i gospodarka

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. została laureatem programu "Monitora Rynkowego" EuroSymbol 2012 w kategorii EUROSYMBOL WYZWANIA RYNKOWEGO.

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. została laureatem programu "Monitora Rynkowego" EuroSymbol 2012 w kategorii EUROSYMBOL WYZWANIA RYNKOWEGO.

Kapituła programu doceniła projekt systemu telekomunikacyjnego dla operatorów, rozwiązanie, które umożliwia świadczenie nowoczesnych usług opartych o technologie pakietowe zarówno w mobilnych, jak i stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych, o wartości 15 mln zł. Kapituła doceniła całokształt działań zmierzających do skonsolidowania Grupy LoVo i uczynienia z niej silnego gracza na rynku telekomunikacyjnym, a także starania o wysoką jakość obsługi klientów.

"EuroSybol Wyzwania Rynkowego to dla nas ważny sygnał, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju grupy LoVo - oparty na innowacji, nowoczesnej technologii i wysokich standardach obsługi klienta biznesowego" mówi Krzysztof Kornacki, członek zarządu LoVo.

"Monitor Rynkowy" - dodatek biznesowy do "Dziennika Gazet Prawnej" powołał EuroSymbol dla instytucji, które zdobyły i dobrze wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej, jako wyraz docenienia uzyskanych efektów.

Beneficjenci funduszy unijnych powinni możliwie szeroko, a zarazem profesjonalnie promować korzyści wynikające z ich wykorzystania. Taką właśnie zaawansowaną formułę przekazywania informacji i budowy dobrego wizerunku umożliwia udział w programie EuroSymbol.

Udostępnij artykuł: